0
  • No products in the cart.

Tag Archives: วัดทักซัง

AttractionDestinationsTravelTravel TipsTraveller

ภูฏาน ประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลก

ชาวภูฏานทุกคนมีบ้านอยู่ ในภูฏานไม่มีใครอยู่ข้างถนน หากใครไม่มีบ้านของตัวเอง เพียงไปพบมหากษัตริย์ ก็จะได้รับที่ดินที่จะสามารถสร้างบ้านและปลูกผักเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองได้ จึงไม่แปลกใจที่ทำไมชาวภูฏานจึงขึ้นชื่อว่าประชากรมีความสุขมากเป็นดับหนึ่งของโลก ....