0
  • No products in the cart.

Tag Archives: จิ่วจ้ายโกว

ทะเลสาบกระจก @ จิ่วจ้ายโกว
AttractionPhoto StoryPhotographyTravelTravel Photography

ทะเลสาบกระจก (镜海 “จิ้งไห่”) หรือ Mirror Lake ในอุทยาน จิ่วจ้ายโกว

ทะเลสาบกระจก สูงจากระดับน้ำทะเล 2,390 เมตร น้ำลึกโดยเฉลี่ย 11 เมตร ลึกที่สุด 243 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 1.9 แสนตารางเมตร เงาสะท้อนของทะเลสาบกระจกเสมือนกระจกบานใหญ่สะท้อนเงาจากน้ำและท้องฟ้า ทำให้เกิดภาพพิเศษขึ้นมา คือ มีปลาว่ายกลางเมฆหมอก มีนกบินกลางสายน้ำ ริมทะเลสาบมีต้นไม้สองต้นพันกันสูงระฟ้า ทำให้คู่รักนิยมมาถ่ายรูปคู่ที่นี่ เพราะเชื่อกันว่าจะซื่อสัตย์ต่อความรักตลอดไป

FIVE-COLOR-POND-Jiuzhaigou
AttractionPhoto StoryPhotographyTravelTravel Photography

สระน้ำห้าสี (五彩池 “อู๋ฉ่ายฉี”) หรือ Five-color pond ในอุทยาน จิ่วจ้ายโกว

สระน้ำห้าสี (สระน้ำ5สี) หรือ (五彩池 "อู๋ฉ่ายฉี") หรือบางครั้งถูกเรียกว่า ทะเลสาบห้าสี สูงจากระดับน้ำทะเล 2,995 เมตร ลึก 6.6 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 2,500 ตารางเมตร ในอุทยานจิ่วจ้ายโกว ทะเลสาบห้าสี ถือเป็นจุดไฮไลท์อีกแห่งหนึ่ง เพราะน้ำใสสะท้อนท้องฟ้าเห็นเป็นสีฟ้าสด มองเห็นก้นทะเลสาบอย่างชัดเจน

ทะเลสาบแรด (Rhino Lake) ในอุทยาน จิ่วจ้ายโกว
Attraction

ทะเลสาบแรด (Rhino Lake) ในอุทยาน จิ่วจ้ายโกว

ลักษณะทางกายภาพและภูมิประเทศของ ทะเลสาบแรด ทะเลสาบแรด (Rhino Lake) ในอุทยาน จิ่วจ้ายโกว สูงจากระดับน้ำทะเล 2,315 เมตร น้ำลึกโดยเฉลี่ย 12 เมตร ยาว 2 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 2 แสนตารางเมตร เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่อันดับ 2 ของอุทยานจิ่วจ้ายโกว รองจากทะเลสาบยาว และเป็นทะเลสาบที่มีวิวเปลี่ยนเยอะที่สุด เงาสะท้อนสวยงามอ...