0
 • No products in the cart.

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | JAPAN AUTUMN NIKKO-MINAKAMI 2024

฿87,900

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 2023 โตเกียว อิบารากิ นิกโก้ มินาคามิ  เปิดจอง!!!

 

พีเรียดเดินทาง 22-28 OCT 2023

 

ชมความงามของ ใบไม้เปลี่ยนสี ชมความงามของ ใบไม้เปลี่ยนสี ที่นิกโก้ (โซนธรรมชาติ) อย่างเต็มที่ | NIKKO & MINAKAMI AUTUMN LEAVES 2023 (7 วัน 4 คืน)
(ราคาทัวร์รวมตั๋วเครื่องบินไว้แล้ว)

 

อาหาร 12 มื้อ, 20 ที่เที่ยวไฮไลท์, พักโรงแรม 4 ดาว และ 5 ดาว

หลังจบทริปทุกท่านจะได้รูปใน Google Cloud Photo Story เป็นรูปสวยๆในระหว่างทริปการเดินทาง โดยช่างภาพมืออาชีพ จาก TravelProTeam.

 

หมวดหมู่: , , , ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2023 โตเกียว อิบารากิ นิกโก้ มินาคามิ

เดินทาง 22 – 28 OCT 2023 : ชมความงามของ ใบไม้เปลี่ยนสี ที่นิกโก้ (โซนธรรมชาติ) อย่างเต็มที่ | NIKKO & MINAKAMI AUTUMN LEAVES 2023 (7 วัน 4 คืน)

 • ราคา 87,900 บาท/ท่าน

อิบารากิ : สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ฤดูกลาของ Kochia (ต้นไซปรัสฤดูร้อน) ที่เปลี่ยน เนินมิฮาราชิจาก สีเขียวเป็นสีแดง ตัดกับสีฟ้า สดใสของท้องฟ้า รวมถึง ดอกคอสมอส หลากสีทั้งขาว, ชมพูและแดง สวยสด

นิกโก้(1) วัดรินโนจิ (มรดกโลก), สวนโยโชเอน, ศาลเจ้าโทโชคุ, ศาลเจ้าฟูตาระซัน (ศาลเจ้าและวัดแห่งนิกโก) ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 23 เมื่อ พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999)

นิกโก้(2) : จุดชมวิว น้ำตกเคงอน ขึ้นกระเป๋าอะเคชิไดระ (Akechidaira), ทะเลสาบซูเซนจิ (Lake Chuzenji), จุดชมวิวฮัน เก็ทสึยาม่า (Hangetsuyama Viewpoint), น้ำตกริวซู (Ryuzu Waterfall), ลงลิฟท์ ไปชมตัวน้ำตกเคงอน ระยะใกล้ (Kegon Waterfall)

นิกโก้(3) : หมู่บ้านจำลองยุคสมัยเอโดะ (Edo Wonderland) (ในช่วงครึงวันเช้า ก่อนเดินทางไป เมือง มินาคามิ)

มินาคามิ : จุดชมวิว ทานิกาวะดาเกะ (Tanigawadake Ropeway), เก็บ แอ๊ปเปิ้ล สดๆที่สวน Minakami Fruit Land Mogitore, วัดดารุมะจิ (Syorinzan Darumaji)

โตเกียว : วัดอาซากุสะ, อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ, ศาลเจ้าเมจิม, อิสระช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุ

จุดเด่นของโปรแกรมนี้ คือ 12 ท่าน Confirm เดินทาง และ เดินทางเป็นกรุ๊ปเล็ก ไม่เกิน 16 ท่าน

*เที่ยวชมใบเปลี่ยนสีได้จุใจ เจาะลึก ที่นิกโก้ นอนนิกโก้ 2 คืน (โรงแรมมี ออนเซน)

*สำหรับที่เมืองมินาคามิ (นอนมินาคามิ 1 คืน) เมืองแห่งขุนเขาและสายน้ำ ที่มีความเงียบสงบ และขึ้นชื่อเรื่องออนเซน ที่ไม่แพ้ที่ใดในญี่ปุ่น

*ที่โตเกียว นอนที่ Keio Plaza โรงแรม 5 ดาว อยู่ใกล้ย่านช้อปปิ้ง ชินจูกุ

*หลังจบทริปทุกท่านจะได้รูปใน Google Cloud Photo Story เป็นรูปสวยๆในระหว่างทริปการเดินทาง โดยช่างภาพมืออาชีพ จากทีมงานทราเวิลโปร

ไฮไลท์ทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | JAPAN AUTUMN NIKKO-MINAKAMI 2024

12

มื้ออาหาร

4.3

ดาวที่พัก

THAI AIRWAYS (TG)

การเดินทาง

20
สถานที่ท่องเที่ยว
1
กิจกรรม
ไม่มี
สถานที่ช้อปปิ้ง
ไม่มี
วันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 7 วัน 4 คืน

20:00

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D
สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนการขึ้นเครื่อง

23:50

ออกเดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 642

08:10

เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง)
หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อบแล้ว นำท่านขึ้นรถโค้ชเดินทางสู่ สวนฮิตาชิ ซีไซด์ (Hitachi Seaside Park) เป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเมือง Hitachinaka จังหวัดอิบารากิ มีพื้นที่ 1.9 ล้าน ตร.ม. แบ่งออกเป็นหลายโซนตามชนิดและสายพันธุ์ของต้นไม้ และดอกไม้ต่างๆ ที่ผลัดเปลี่ยนกันบานและโชว์ความงามตลอดทั้งปี สำหรับในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม จะเป็นฤดูของ Kochia (ต้นไซปรัสฤดูร้อน) ที่เปลี่ยนเนินมิฮาราชิ จากสีเขียวเป็นสีแดง ตัดกับสีฟ้าสดใสของท้องฟ้า รวมถึงดอกคอสมอสหลากสีทั้งขาว, ชมพู และแดง สวยสดงดงาม นอกจานี้ยังมีโซนที่เป็นสวนสนุก (Pleasure Garden) ร้านอาหาร รวมถึงร้านคาเฟ่ให้ได้นั่งพักผ่อนอีกด้วย อิสระให้ท่านเดินชมเก็บภาพความงามกันอย่างเต็มที่

กลางวัน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองมรดกโลกนิกโก้ (Nikko) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในทิวเขาในจังหวัดโทะจิงิ ประเทศ ญี่ปุ่น อยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไปทางทิศเหนือประมาณ 140 กิโลเมตร เป็นเมืองท่องเที่ยว ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างประเทศ นอกจากนี้ที่นิกโก้มีสถานที่ ท่องเที่ยวมากมาย ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นยุคตระกูลโชกุน โทกุกาว่า อิเอยะสุ ผู้สร้างเมืองเอโดะให้เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ (โตเกียว) จนทำให้เมืองนี้ได้รับการยกย่องให้เป็น มรดกโลกจากองค์การ UNESCO

นำท่านเดินทางสู่บริเวณ “แหล่งมรดกโลก” เข้าชม วัดรินโนจิ (Rinnoji Temple) วัดพุทธศาสนาในนิกายเทนได ศาลาหลังใหญ่ ซันบุตสึโด (Sanbutsu – do) ภายในวัดรินโนจิ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2191 ตามพระบัญชาของจักรพรรดินินเมอิ (Ninmei Emperor) เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปไม้แกะสลักปิดทองสูงองค์ละ 8 เมตร อันเป็นที่เคารพกราบไหว้ของชาวเมืองนิคโก้ 3 องค์คือ เจ้าแม่กวนอิมพันกร, พระอมิตพุทธ และพุทธรูปม้าอยู่กลางพระนลาต โดยองค์ที่ 3 นี้ถือว่าเป็นเทพผู้พิทักษ์สัตว์โลกทั้งมวล ปัจจุบันศาลาหลังนี้อยู่ระหว่างการบูรณะครั้งใหญ่ แต่ยังคงเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม วิธีการบูรณะซ่อมแซมอาคารได้ และด้านบนมีจุดชมวิวให้ได้เก็บภาพสวยๆ จากมุมสูงได้อีกด้วย แวะชม สวนโชโยเอ็น (Shoyo-en Garden) ตั้งอยู่ตรงข้ามศาลาหลังใหญ่ของวัดรินโนจิ ตกแต่งด้วยหิน เสาหิน บ่อน้ำตามแบบอย่างของสวนญี่ปุ่นในสมัยเอโดะ ออกแบบโดย Issai Sato ภายในบรรยากาศร่มรื่นด้วยมวลแมกไม้ มีต้นซากุระให้เห็นบ้างแต่ไม่มาก แต่ในฤดูใบไม้ร่วง ก็จะเห็นใบไม้เปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง ส้มและแดงเพลิงดูสวยไปอีกแบบ

นำท่านเดินทางเข้าชม ศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu Shrine) เป็นศาลเจ้าชินโตที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แด่โชกุนโทะกุงะวะ อิเอะยะสุ โชกุนคนแรกของตระกูลโทคุงะวะ เริ่มสร้างในปี พ.ศ. 2160 ศาลเจ้านี้ตั้งอยู่ในเมืองนิกโก เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานวัฒนธรรม “ศาลเจ้าและวัดแห่งนิกโก” ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ตั้งรูปเคารพและป้ายวิญญาณของอิเอยาสุ และมีสถานที่ฝังอัฐิอยู่ที่นี่ ภายในศาลเจ้ามีรูปสลักหินจำลองมากมายกว่า 5,000 รูป และภายในศาลเจ้ายังเป็นที่ตั้งของสุสานของโชกุนโทกุกาว่า อิเอยาสุ ซึ่งต้องขึ้นบันไดหินกว่า 200 ขั้นถึงจะได้ชมตัวสุสานที่ฝังร่างท่านโชกุนผู้นี้ โดยบริเวณนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันสวยงามได้อย่างเต็มตา และชมเจดีย์ห้าชั้นทรงญี่ปุ่นสูงกว่า 40 เมตร ซึ่งประดับด้วยภาพไตรวานร ซึ่งเป็นรูปลิงปิดหู ปิดตา และปิดปากอันโด่งดัง ซึ่งมีความหมายว่า ไม่รับฟังสิ่งชั่ว ไม่พูดสิ่งชั่ว และไม่มองสิ่งชั่ว
ออกมาจากบริเวณศาลเจ้าโทโชกุ เดินเลี้ยวขวาไปตามทางเดินที่ร่มรื่นประมาณ 200 เมตร จะถึงประตูโทริอิทางเข้า ศาลาเจ้าฟุตาระซัน (Futarasan Jinja) สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2162 โดย โชกุนฮิเดะทาดะ (Shogun Hidetada) ศาลเจ้าแห่งนี้คนญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นที่สถิตของเทพ 3 องค์ โดยทั้งสามองค์เป็นเทพในครวบครัวเดียวกัน มีความสำคัญคือเป็นเทพที่นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ญี่ปุ่นนำท่าน

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Kinugawa Hotel Mikazuki

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย (ONSEN)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกเคงอน (Kegon Waterfall) ซึ่งเป็นเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงของนิกโก้ โดยการชมน้ำตกแห่งนี้ ต้องขึ้นลิฟท์ความเร็วสูงขึ้นไปยังจุดชมวิวที่ความสูงมากกว่า 90 เมตร และน้ำตกแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบชูเซ็นจิ ขึ้นกระเช้าอะเคชิไดระ (Akechidaira)ไปยังจุดชมวิวน้ำตก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบชูเซนจิ (Lake Chuzenji) เป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่ตีนเขาของภูเขาไฟ Nantai ตัวทะเลสาบเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 20,000 ปีที่แล้ว ทะเลสาบชูเซนจิมีชื่อเสียงทางด้านบ่อน้ำพุร้อน และความหลากกลายทางธรรมชาติ โดยมีน้ำตกหลายแห่งในบริเวณรอบๆ ฤดูที่สวยที่สุดของทะเลสาบคือช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วง เนื่องจากรอบทะเลสาบรายล้อมไปด้วยภูเขาและต้นไม้ ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัส
วิวทิวทัศน์ ของใบไม้หลากสี
เดินทางสู่จุดชมวิวฮันเก็ทสึยาม่า (Hangetsuyama Viewpoint)เป็นภูเขาที่อยู่ทางใต้ของทะเลสาบ จากจุดชมวิวนี้ท่านสามารถเห็นทะเลสาบชูเซ็นจิและภูเขานันไทที่ถูกแต่งแต้มสีสันของใบไม้เปลี่ยนสีอย่างงดงาม ซึ่งเป็นจุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสียอดนิยมอีกจุดนึงในช่วงต.ค.-พ.ย. ของทุกปี

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกริวซุ (Ryuzu Waterfall) หรือน้ำตกหัวมังกร “ริวซุ” มีความหมายว่า หัวมังกร เป็นน้ำตกที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุด 1 ใน 3 ของเมืองนิกโก้ ที่มาของชื่อน้ำตกแห่งนี้ได้มาจากรูปร่างของน้ำตกที่คล้ายกับหัวมังกรนั่นเอง น้ำตกแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำยูคาว่า ไม่ไกลจากทะเลสาบชูเซ็นจิ เนื่องจากด้านหน้าของแอ่งน้ำตก มีหินก้อนใหญ่ขวางทางอยู่ ทำให้กระแสน้ำที่ไหลมาถึงจุดนั้น ถูกแยกออกเป็นสองทาง ลักษณะคล้ายหัวมังกร ตรงส่วนหัวของมังกรมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมอยู่ เมื่อใบไม้บริเวณนั้นเปลี่ยนเป็นสีแดง ก็จะทำให้มองเห็นเป็นหัวมังกรสีแดงด้วย จึงทำให้ที่แห่งนี้กลายเป็นจุดที่ชมใบไม้เปลี่ยนสียอดนิยมของเมืองนิกโก้เลยทีเดียว

นำท่านแวะชม สะพานชินเคียว (Shinkyo Sacred Bridge) หรือสะพานอสรพิษคู่ สะพานโค้งสีแดง ทอดข้ามแม่น้ำไดยะ (Daiya River) ตรงเชิงเขาปากทางขึ้นสู่แหล่งมรดกโลก มีความยาว 28 เมตร กว้าง 7 เมตร สูงจากระดับน้ำราว 10 เมตร สร้างจากไม้โดยมีเสาหินรองรับน้ำหนัก ได้ชื่อว่าเป็นสะพานที่สวยงามอีกแห่งของบรรดาสะพานไม้โบราณในญี่ปุ่น

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Kinugawa Hotel Mikazuki

 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย (ONSEN)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทางสู่ หมู่บ้านจำลองยุคสมัยเอโดะ (Edo Wonderland) ภายในจำลองสถานที่สำคัญๆในยุคสมัยเอโดะเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็น หมู่บ้าน สะพาน ร้านอาหารต่างๆ โรงละครนินจา โรงละครวัฒนธรรม จนเหมือนกับท่านได้ย้อนเวลากลับไปในยุคเอโดะเลยทีเดียว ภายในหมู่บ้านมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกมากมาย เช่น

 • กิจกรรมกลางแจ้ง ลองประกอบอาชีพในสมัยเอโดะ เป็นกิจกรรมที่จะได้ประสบการณ์จากการฝึกอันหลากหลาย โดยสวมบทบาทเป็นชินเซนกุมิ (ผู้ดูแลความเรียบร้อย) นินจา หรือตำรวจ และสามารถวิ่งไปมาได้อย่างอิสระในเมืองเอโดะ วันที่เปิดบริการ ทุกวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราชการ ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนเปิดทุกวัน
 • สนามยิงธนู ปาเป้า และชูริเค็น ให้ท่านได้ลองฝึกทักษะแบบซามูไร หรือนินจา ด้วยการฝึกฝนคิวโด(ศิลปะการยิงธนู) ที่เป็นหนึ่งในวิถีแห่งซามูไรที่จะช่วยขัดเกลาทั้งร่างกายและจิตใจ
  สำหรับผู้ที่สนใจวิถีแบบนินจา คงจะหนีไม่พ้นการทดลองฝึกชูริเค็นที่เป็นหนึ่งในอาวุธทั้งเจ็ดของ นินจา ส่วนการปาเป้า เป็นการแข่งขันที่เกิดชึ้นที่ประเทศอังกฤษในศตวรรษที่ 14 ได้เริ่มจากตอนที่เหล่าทหารปาลูกธนูไปที่ถังไวน์เพื่อความสนุกสนาน การปาเป้าที่หมู่บ้านเอโดะก็เป็นเรื่องน่าสนุกเช่นกัน
 • อายยะ ร้านย้อมผ้า เรียนรู้วิธีการย้อมผ้าด้วยครามที่เป็นที่นิยมกันในสมัยเอโดะ คุณจะได้ย้อมผ้าเช็ดหน้าสีขาวเป็นลายตามชอบใจด้วยสีฟ้าสดของคราม เมื่อล้างเสร็จแล้ว เพียงรอให้แห้งเท่านั้น ลองทำเป็นที่ระลึกซัก 1 ผืนไหม
 • ศูนย์แปลงโฉม เมื่อท่านแวะมาที่นี่ท่านจะสามารถเปลี่ยนโฉมเป็นชาวเมืองเอโดะตัวจริง บทบาทที่ท่านอยากจะเป็น ไม่ว่าจะเป็น ซามูไร นินจา ชินเซน-กุมิ พ่อค้า โออิรัน หรือหญิงสาวในเมือง เป็นต้น

(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเช่าชุด ราคาค่าเช่าจะแตกต่างกันไปในแต่ละอาชีพของตัวละครที่ท่านต้องการ โดยโออิรัน เกอิชา และ ชุดเกราะซามูไร จะต้องทำการจองล่วงหน้า)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองมินาคามิ (Minakami) จังหวัดกุมมะ เมืองนี้ตั้งอยู่บริเวณต้นแม่น้ำโทเนกาว่า ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักสายหนึ่งของญี่ปุ่น และเนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในแนวเขาและสายน้ำอันบริสุทธิ์ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ เมืองนี้จึงเต็มไปด้วยแหล่งน้ำพุร้อนชั้นดี สวนผลไม้ และมีกิจกรรมทางธรรมชาติหลากหลาย ที่ดึงดูดผู้คนให้แวะเวียนไปเยือนอยู่เป็นประจำ

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Minakami Kogen Hotel 200

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย (ONSEN)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านไปยังสถานีกระเช้าทานิกาวะดาเกะ (Tanigawadake Ropeway) เพื่อขึ้นไปชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีที่ จุดชมวิวทานิกาว่าเท็นจินไดระ ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,321 เมตร ซึ่งที่นี่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของทุกปี ตลอดแนวภูเขาจะเต็มไปด้วยใบไม้เปลี่ยนสี โดยเราจะเริ่มเห็นใบไม้เปลี่ยนสีได้ตั้งแต่เริ่มขึ้นกระเช้า ตลอดทางไปจนถึงด้านบน ซึ่งเป็นจุดชมวิว ระยะเวลาในการนั่งกระเช้า โดยประมาณ 15 นาที เมื่อขึ้นไปถึงจุดชมวิว เราจะเห็นใบไม้เปลี่ยนสีทั่วทั้งภูเขา ในแบบ 360 องศาเลยทีเดียว

(หรือในกรณีไม่ได้ขึ้นไปชมวิวที่จุดชมวิวทานิกาว่าเท็นจินไดระโดยกระเช้า Tanigawadake Ropeway) ด้วยเหตุผลบางประการ เช่นกระเช้าปิดหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย เราจะนำท่านเดินทางสู่หุบเขาซุวะเคียว (Suwa Kyo) เป็นจุดชมวิวทดแทน ซึ่งถือเป็นจุดชมวิวที่อยู่ใกล้กับมินาคามิออนเซ็น ผู้มาเยือนจะสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงามจากทางเดินเล่นข้างๆ แม่น้ำโทเนะงาวะได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ก็ยังสามารถเพลิดเพลินกับวิวธรรมชาติสวยๆ จากสะพานซุวะเคียวที่มีความสูง 42 เมตร ที่ทอดข้ามแม่น้ำโทเนะงาวะ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Minakami Fruit Land Mogitore สวนผลไม้ขนาดใหญ่ ที่มีผลไม้หลากหลายให้ได้เข้าไปเก็บและกินได้สดๆ จากสวน โดยในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน จะเป็นฤดูของแอปเปิ้ลผลโต หวานกรอบ ให้ทุกท่านได้เข้าไปเก็บและทานกันสดๆ จากต้น หรือจะซื้อกลับไปเป็นของฝากก็ได้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงโตเกียว โดยระหว่างทางแวะชม วัดดารุมะจิ (Syorinzan Darumaji) วัดนี้เป็นถิ่นกำเนิดของตุ๊กตา “ทาคาซาคิ ดารุมะ” ที่เป็นตัวนำโชคที่มีชื่อเสียงมากในญี่ปุ่น วัดดารุมะจิถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปี 1697 และในพื้นที่นี้ มีตุ๊กตาดารุมะที่สิ้นสุดหน้าที่และถูกนำเข้ามาเป็นจำนวนมาก ในวันที่ 6 และ 7 มกราคมของทุกปี จะมีการจัดงาน “โชรินซัน นานาคุซะ ไทไซ ดารุมะอิชิ” ซึ่งเป็นงานใหญ่ที่ผู้คนมาเป็นจำนวนมากเพื่อซื้อตุ๊กตาดารุมะตัวใหม่ที่จะอธิษฐานในปีใหม่ สำหรับตุ๊กตาดารุมะ เป็นตุ๊กตา ของญี่ปุ่น มีลักษณะกลมไม่มีแขนและขา โดยหน้าตาจะคล้ายคลึงกับพระโพธิธรรม (ซึ่งชื่อว่า ดะรุมะ ในภาษาญี่ปุ่น) มีหนวดและเครา โดยส่วนมากตุ๊กตาดะรุมะจะมีสีแดงให้เหมือนกับอาภรณ์ของนักบวช แต่ปัจจุบันจะมีสีอื่น เช่น สีเหลือง สีเขียว หรือสีขาว ตรงบริเวณคางจะมีการเขียนคำขอพรไว้ ส่วนใหญ่ก็มักจะเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าต่างๆ การขอพรกับตุ๊กตาดารุมะ ชาวญี่ปุ่นจะระบายสีที่ดวงตาข้างหนึ่งเมื่อเวลาตั้งจิตอธิษฐาน เช่น ขอให้สอบผ่าน ขอให้ชนะการเลือกตั้ง ขอให้ประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจ หรือ ขอให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ส่วนดวงตาอีกข้างหนึ่งจะถูกระบายเมื่อคำอธิษฐานนั้นกลายเป็นจริง

อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ ชินจูกุ (Shinjuku) ซึ่งคำว่า “ชินจูกุ” หมายถึง “ที่พำนักใหม่” ในสมัยเอโดะ โทกุงะวะ อิเอะยะสึ ได้มีคำสั่งให้สำรวจย่านนี้ตามคำขอของพวกพ่อค้าและตั้งเมืองหน้าด่านขึ้นบนถนนโคชุไคโด ไม่นานก็กลายเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น มีทั้งโรงน้ำชา ร้านค้า โรงเตี๊ยมและหอคณิกาอีกกว่า 50 แห่ง ในปัจจุบัน ชินจูกุเป็นย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของนับเป็นพัน ๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดที่นัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟชั่นทันสมัย และเครื่องสำอาง เป็นต้น

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำแบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาช้อปปิ้งอย่างคุ้มค่าที่สุด

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Keio Plaza Hotel

 

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเข้าชมวัดอาซากุสะ (Asakusa Kannon) หรือชื่อเดิมคือวัดเซ็นโซจิ (Sensoji Temple) ที่เรียกกันว่าวัดอาซากุสะเพราะวัดอยู่ย่านอาซากุสะ ของเมืองโตเกียว ในอดีตวัดอาซากุสะเป็นวัดที่เหล่าโชกุนและซามูไร มักจะมาสักการะและขอพรจากเทพเจ้าคันนอนเป็นประจำ และสิ่งที่ขอพรไปนั้นก็ประสบผลจริงทำให้ซามูไร และโชกุนจึงมีความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก

จุดเด่นของวัดอาซากุสะคันนอน นั่นก็คือโคมไฟขนาดยักษ์ สีแดงสูง 4.5 เมตร ที่แขวนอยู่ที่บริเวณประตู “คามินาริม” (ประตูฟ้าฟาด) ทั้ง สองข้างของโคมแดงจะเป็นรูปปั้นของ 2 เทวบาลผู้รักษาประตู ได้แก่ ฟูจิน (FUJIN)เจ้าแห่งสายลม อยู่ทางด้านขวา ส่วนด้านซ้าย คือ ไรจิน (RAIJIN) เจ้าแห่งอสุนีบาต โดยมี “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้านค้า แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น โดยเฉพาะ ขนมต่างๆ ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะก็สามารถหาซื้อได้ที่ถนนแห่งนี้เช่นกัน เช่นพวก มันจู เซมเบ้ หรือ พวก แป้งห่อถั่วแดงต่างๆ ซึ่งก็แล้วแต่จะเรียกชื่อ

 

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเมจิ (Meiji Jingu) ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่อสักการะบูชาพระจักรพรรดินี ราชวงศ์เมจิที่ครองราชย์ ในสมัยปี 1867-1912 หลังจากที่พระจักรพรรดิเมจิสิ้นพระชนม์ ผู้คนในโตเกียวนั้นต่างเรียงร้องและมีความต้องการที่จะสร้างศาลเจ้าเพื่อใช้สักการะพระจักรพรรดิ์เมจิ การลงมือก่อสร้างนั้นเริ่มในปี 1915 จนถึงปี 1920 ใช้เวลาในการก่อสร้าง 5 ปี

จากสถานที่รกร้างที่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ ได้รับการสนับสนุนต้นไม้จากทั่วประเทศญี่ปุ่น, เกาหลี และไต้หวัน ได้ช่วยกันบริจากพันธุ์ต้นไม้ และได้อาสาสมัครประมาณ 110,000 คน ได้ช่วยกันปลูกต้นไม้กว่า 365 สายพันธ์ ประมาณ 120,000 ต้น

สำหรับใครที่มาเที่ยวโตเกียวแล้ว ศาลเจ้าเมจิ เป็นอีกที่เที่ยวที่เรียกได้ว่าเป็น แลนด์มาร์ค ที่พลาดไม่ได้ แวะมาเดินเที่ยวท่ามกลางป่าใหญ่ร่มรื่นใจกลางเมือง และขอพรเทพเจ้ากันดูสักครั้ง ศาลเจ้าเมจิจึงและสวยงามกลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนมากมายต่างหลงรัก

ใครที่อยากเช่าเครื่องรางกลับไปก็มีซุ้มเครื่องรางในเรื่องต่างๆ อยู่ที่ด้านหน้าทางเข้าของศาลเจ้าไว้ให้เลือก ซึ่งเครื่องรางนั้นจะแตกต่างกันไปตามละแต่ศาลเจ้า แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการขอพรเรื่องความโชคดี ขอให้สุขภาพแข็งแรง เป็นหลัก

หลังจากนั้น ให้ท่านได้อิสระช้อปป้งย่าน ฮาราจูกุ ซึ่งย่านฮาราจุกุ (Harajuku) อยู่ห่างจากชินจุกุเพียงสองสถานีนั้น เป็นย่านแห่งป๊อปคัลเจอร์ มีตึก “Laforet HARAJUKU” ที่ครบครันด้านแฟชั่น และมีถนน “Takeshita-dori” ที่เต็มไปด้วยร้านรวงมากมายและ เราจะเห็นคนญี่ปุ่นในชุดคอสเพลย์ได้ที่นี่ เป็นสถานที่ๆ ผู้ที่ชื่นชอบวัฒนธรรมวัยรุ่นจะเที่ยวได้อย่างสนุกเพลิดเพลินอย่างแน่นอน

19:00

นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ

00:20

เหินฟ้าสู่เมืองไทยโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661

04:50

เดินทางถึงเมืองไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

มื้ออาหาร

มื้อเช้า

มื้อกลางวัน

มื้อเย็น

วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

วันที่ 4

วันที่ 5

วันที่ 6

วันที่ 7

โรงแรมและที่พัก

วันที่

โรงแรมและที่พัก

ระดับหรือเทียบเท่า

1

2

Kinugawa Hotel Mikazuki
4/5

3

Kinugawa Hotel Mikazuki
4/5

4

Minakami Kogen Hotel 200
4/5

5

Keio Plaza Hotel
5/5

6

7

กรุณา กรอกข้อมูลการจอง

  Additional information

  สายการบิน

  Thai Airways (TG)

  You may also like…

  • ทัวร์จิ่วจ้ายโกว 5คืน 6วัน บิน TG - 2024Add to cart

   จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 5 ดาว 6D 5N บิน TG 21-26, 24-29, 25-30 ตุลาคม 2567 ไม่เข้าร้านช้อป

   ฿60,900
  • ทัวร์จิ่วจ้ายโกว 7คืน 8วัน บิน TG - 2024 | ไม่เข้าร้านรัฐบาลSelect options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

   จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 5 ดาว 8D 7N | 21-28, 22-29, 23-30 ตุลาคม 2567 | บิน TG ไม่เข้าร้านช้อป

   ฿72,900
  • ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 2023 | Ja[an Autumn 2023 | Banner ราคาสำหรับเดือน พฤษภาคม และ มิถุนายน 2566Add to cart

   JAPAN AUTUMN 2023 | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 8 วัน 6 คืน (TG) ตามรอยใบไม้แดง จาก โอซาก้า ถึง โตเกียว

   ฿92,900