0
 • No products in the cart.

ไต้หวัน มูขั้นเทพ 4วัน 3คืน ไปแล้วเฮง กลับมาแล้วรวย

฿28,888

ทัวร์ไต้หวัน มูขั้นเทพ 4วัน 3คืน ไปแล้วเฮง กลับมาแล้วรวย
บิน EVA AIR
พักโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน
เดินทาง 25 – 28 มี.ค. 66
รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแล้ว

ไฮไลท์
ขอพรความรักที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในใต้หล้า
เช่าไก่ทองคำ ให้มีโชคลาภตลอดปี
ยืมเงินขวัญถุง ให้มีเงินใช้ไม่ขาดมือ
ขอความร่ำรวยกับเจ้าที่ที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน
ไหว้เทพเจ้าเป่าเซิงต้าตี้ให้ปราศจากโรคภัย

ทัวร์ไต้หวัน มูขั้นเทพ 4วัน 3คืน ไปแล้วเฮง กลับมาแล้วรวย
พักโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน
เดินทาง 25 – 28 มี.ค. 66

ราคา 28,888 บาท/ท่าน (บิน EVA AIR)
รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแล้ว

ไฮไลท์
ขอพรความรักที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในใต้หล้า
เช่าไก่ทองคำ ให้มีโชคลาภตลอดปี
ยืมเงินขวัญถุง ให้มีเงินใช้ไม่ขาดมือ
ขอความร่ำรวยกับเจ้าที่ที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน
ไหว้เทพเจ้าเป่าเซิงต้าตี้ให้ปราศจากโรคภัย

สำหรับทัวร์ต่างประเทศ โปรแกรมอื่น คลิกที่นี่
สอบถามข้อมูล หรือจองทัวร์ ทักไลน์

ไฮไลท์ทัวร์

ไต้หวัน มูขั้นเทพ 4วัน 3คืน ไปแล้วเฮง กลับมาแล้วรวย

ฤดูใบไม้ผลิ

ทัวร์นี้เหมาะกับช่วงฤดูใบไม้ผลิ

9

มื้ออาหาร

4.0

ดาวที่พัก

EVA AIR

การเดินทาง

16
สถานที่ท่องเที่ยว
1
กิจกรรม
2
สถานที่ช้อปปิ้ง
ไม่มี
วันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน

11.45 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์สายการบิน EVA (BR) รวมน้ำหนัก
กระเป๋า 23 กิโลกรัม โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
[สำคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ หรือเนื้อสัตว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวัน หาก
ฝ่าฝืน มีโทษจับปรับได้]

14.45 น.

ออกเดินทางสู่กรุงไทเป เมืองไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR212
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

19.20 น.

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น)

ค่ำ

บริการชุดแฮมเบอร์เกอร์และเครื่องดื่มให้ทุกท่านคนละชุด

ที่พัก

นำท่านเดินทางเข้าที่พัก Orchard Park Taoyuan 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง วัดจื่อหนานกง ศาลเจ้าชื่อดังในเมืองหนานโถว ในทุกช่วงเทศกาลตรุษจีน จะมีประเพณีแจกเงินขวัญถุง และ ไหว้ขอพรจากเทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยในทุกๆ ปี ชาวไต้หวันจะไปขอพร เเละ สามารถยืม “เงินขวัญถุง” ได้โดยไม่คิดดอกเบี้ย! จะคืนหรือไม่คืนก็ได้ ผู้รับจะทำมาค้าขึ้น มีเงินเข้ากระเป๋าไม่หยุด หน้าที่การงานก้าวหน้า เรียกว่าเฮงในทุกๆ ด้านเลยก็ว่าได้ ใครได้ไปมีแต่ความเฮง และนำกลับมาคืนกันทุกราย

ชาวไต้หวันจะนำเงินมาคืนภายใน 1 ปี ส่วนสำหรับคนต่างชาติ อาจจะยืมเสร็จและคืนเลยก็ได้ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีรูปปั้นไก่ทอง และแท่งทองตั้งอยู่ ให้เราได้ไปสัมผัสเพื่อความเป็นสิริมงคลโชคดีราบรื่น หรือบางคนก็มาขอเช่า ไก่ทองคำ เพื่อไปบูชาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน การค้าประสบความสำเร็จ ร่ำรวย เดินทางปลอดภัย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันเส้นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูง ทะเลสาบแห่งนี้จะมีรูปร่างครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวที่กำลังประกบกันอยู่และยังเป็นตำแหน่งฮวงจุ้ยที่ดี มีมังกรล้อมรอบ พื้นที่บริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ที่สุดของไต้หวัน

จากนั้นนำท่านนมัสการอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่วัดพระถังซัมจั๋ง ซึ่งได้มีการอัญเชิญพระอัฐิมาจากชมพูทวีปกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965 นำท่านสักการะเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ที่วัดเหวินหวู่ หรือคนไทยเรียกว่าวัดกวนอู ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของเทพเจ้ากวนอู วัดนี้ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของเทพเจ้าสำคัญที่ท่านสามารถมาขอพรได้ครบทุกความปรารถนาที่วัดนี้

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

อิสระเดินถนนคนเดินชนเผ่า ตามอัธยาศัย

ที่พัก

เดินทางเข้าที่พัก Einhan Resort 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ฟาร์มดอกไม้ขนาด 37 ไร่ ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิด มากกว่า 1,000 สายพันธุ์ เช่น ดอกลิลลี่ ดอกลาเวนเดอร์ ดอกเสจ และที่นี่ยังเป็นฟาร์มดอกไม้เดียวที่ประสบความสำเร็จในการปลูกดอกทิวลิปในประเทศไต้หวัน ฟาร์มดอกไม้จงเซ่ออจะมีดอกไม้ และพันธุ์ไม้ต่างๆ สลับหมุนเวียนกันให้ได้ชมกันตลอดทั้งปี

กลางวัน

กลางวัน บริการอาหาร ณ ร้านเชียนเย่สุกี้ ชาบู ชาบู

นำท่านขอพรต่อ ที่วัดเสียไห่เฉิงหวง เป็นศาลเจ้าเล็กๆ ที่มีพระประธานเป็นเทพเจ้าที่คอยปกปักษ์รักษาเมือง หรือเทพเฉิงหวงที่ย้ายมาจากมลฑลฟูเจี้ยนของประเทศจีนในยุคราชวงศ์ฉิง เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1859 และยังอยู่มาจนถึงปัจจุบัน ต่างจากหลายๆวัดดังในไทเปซึ่งอาคารดั้งเดิมมักจะถูกทำลายลงจากภัยพิบัติต่างๆ มาแล้ว วัดจะตั้งอยู่ที่ย่านริมแม่น้ำ ตั้นสุ่ยใกล้กับสวนสาธารณะ มีเทพประดิษฐานอยู่ภายในนี้มากมายหลายองค์ ทั้งยังนิยมมาขอพรเรื่องความรัก และขอพรให้มีชีวิตคู่ที่ราบรื่น

จากนั้นนำท่านสู่ ถนนคนเดินตี๋ฮว่า เป็นแหล่งจับจ่ายซื้อขายของคนไต้หวัน โดยเฉพาะช่วงวันตรุษจีนที่ผู้คนส่วนใหญ่นิยมมาซื้อของสด ของแห้ง รวมถึงพวกสมุนไพรต่างๆ กันที่นี่ พาท่านสักการะ ณ วัดหลงซาน หนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดของไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ปีแล้ว สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนช่วงปี ค.ศ. 1738 เพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีน แต่มีลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวัน

เย็น

รับประทานอาหารเย็น หางโจวเสี่ยวหลงเปา Michelin Guide 2022

จากนั้นพาทุกท่านไปช้อปปิ้งตลาดดัง ย่านซีเหมินติง เป็นย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไต้หวัน เปรียบเสมือนฮาราจูกุแห่งไทเป เป็นแหล่งกำเนิดของแฟชั่นของหนุ่มสาวชาวไต้หวัน และเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองไทเปด้วย

ที่พัก

เดินทางเข้าที่พัก Tai Sugar 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำทุกท่านเดินทางยัง วัดฮองโลเต มีศาลเจ้าฝูเต๋อกง นิวไทเป เป็นวัดที่มีเจ้าที่ที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน คนไต้หวันมักนิยมมาไหว้ขอความร่ำรวย การงาน และธุรกิจ ขอให้ชีวิตราบรื่นปลอดภัยและมีโชคลาภ เป็นที่นิยมของอาชีพเซลล์ที่มักจะมาขอให้ปิดยอดได้ นำท่านเลือกซื้อของฝาก ที่ร้านพายสับปะรด ที่ถือว่าเป็นขนมสัญลักษณ์ของไต้หวันเปรียบเสมือนขนมประจ้าชาติเลยก็ว่าได้

กลางวัน

อิสระอาหารกลางวัน ณ ตลาดปลาไทเป เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน โดยมีอาหารทะเลให้เลือกหลากหลาย ทั้งแบบสดๆและปรุงสุก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านเมืองใหม่ของเป่ยโถวที่มีชื่อเสียงด้าน บ่อน้ำพุร้อน และบ่อน้ำแร่ ตั้งอยู่แค่นอกเมืองไทเป ทำ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศยอดนิยมของชาวไทเป บริเวณนี้จึงเต็มไปด้วยรีสอร์ทและสปา มีทั้งห้องอาบน้ำสาธารณะ บ่อแช่เท้า ร้านน้ำชา คาเฟ่ และร้านอาหารต่างๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางความสวยงามของธรรมชาติ เมืองซินเป่ยโถวเพิ่งถูกสร้างขึ้นในยุคที่ไต้หวันตกอยู่ภายในใต้อาณานิคมของญี่ปุ่นเท่านั้นประมาณปีค.ศ. 1900

นำท่านชม พิพิธภัณณ์น้ำแร่ ตั้งอยู่ในสวน Qixing Park โดยอาคารนี้ถูกสร้างขึ้นในปี 1916 ถูกใช้เป็นสถานีรถไฟเป่ยโถวในอดีต และเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในภายหลัง หลังจากนั้นพาท่านไปชม อาคารสถานีรถไฟ XinbeitouHistoric Station ที่บูรณะจากอาคารสถานีรถไฟเดิมที่เคยเปิดให้บริการเมื่อเกือบ 100 ปีที่แล้ว แต่ปิดตัวลงเพราะการเข้ามาแทนที่ของรถไฟ MRT

นำท่านไปไหว้เทพเจ้าเป่าเซิงต้าตี้ให้ปราศจากโรคภัย ณ วัดต้าหลงต้ง เป่าอัน วัดชื่อดังด้านสุขภาพและวัดนี้ตั้งอยู่ปลายแม่น้ำ ตั้นสุ่ย (Tamsui) และแม่น้ำ จีหลง (Keelung) บริเวณถ้ำ ต้าหลง (DaLong) โดยจุดศูนย์กลางของวัดนี้ คือ วัดเป่าอัน สร้างขึ้นในปี 1825 ซึ่งเป็นวัดขนาดใหญ่เเละสามารถเดินชื่นชมสถาปัตยกรรมของวัดที่มีความปราณีตและเก่าแก่กว่า200 ปี จนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก UNESCO เป็นที่เรียบร้อย องค์พระประธานของของวัด คือเป่ าเซิงต้าตี้(Baosheng Dadi) เป็นเทพเจ้าแห่งสุขพลานามัยซึ่งนอกจากเรื่องสุขภาพแล้วท่านที่อยากจะมีลูกสามารถมาขอบุตรกับเทพเจ้าจูเซิงเหนียงได้

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

สมควรแก่เวลานำ ท่านออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

22.30 น.

ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน EVA AIR
เที่ยวบินที่ BR061 (มีบริการอาหารบนเครื่อง) ใช้เวลาบินโดยประมาณ 3 ช.ม.**

01.10 น.

เดินทางถึง สนามบิน กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

มื้ออาหาร

มื้อเช้า

มื้อกลางวัน

มื้อเย็น

วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

วันที่ 4

โรงแรมและที่พัก

วันที่

โรงแรมและที่พัก

ระดับหรือเทียบเท่า

1

Orchard Park Taoyuan 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4/5

2

Einhan Resort 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4/5

3

Tai Sugar 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4/5

4

กรุณา กรอกข้อมูลการจอง

  Download โปรแกรมเดินทาง

  โปรแกรมเดินทาง Click

  ไฮไลท์ทัวร์

  ไต้หวัน มูขั้นเทพ 4วัน 3คืน ไปแล้วเฮง กลับมาแล้วรวย

  ฤดูใบไม้ผลิ

  ทัวร์นี้เหมาะกับช่วงฤดูใบไม้ผลิ

  9

  มื้ออาหาร

  4.0

  ดาวที่พัก

  EVA AIR

  การเดินทาง

  16
  สถานที่ท่องเที่ยว
  1
  กิจกรรม
  2
  สถานที่ช้อปปิ้ง
  ไม่มี
  วันอิสระ

  รายละเอียดทัวร์

  เดินทาง 4 วัน 3 คืน

  11.45 น.

  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์สายการบิน EVA (BR) รวมน้ำหนัก
  กระเป๋า 23 กิโลกรัม โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
  [สำคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ หรือเนื้อสัตว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวัน หาก
  ฝ่าฝืน มีโทษจับปรับได้]

  14.45 น.

  ออกเดินทางสู่กรุงไทเป เมืองไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR212
  (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

  19.20 น.

  เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
  (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น)

  ค่ำ

  บริการชุดแฮมเบอร์เกอร์และเครื่องดื่มให้ทุกท่านคนละชุด

  ที่พัก

  นำท่านเดินทางเข้าที่พัก Orchard Park Taoyuan 4 ดาว หรือเทียบเท่า

  เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง วัดจื่อหนานกง ศาลเจ้าชื่อดังในเมืองหนานโถว ในทุกช่วงเทศกาลตรุษจีน จะมีประเพณีแจกเงินขวัญถุง และ ไหว้ขอพรจากเทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยในทุกๆ ปี ชาวไต้หวันจะไปขอพร เเละ สามารถยืม “เงินขวัญถุง” ได้โดยไม่คิดดอกเบี้ย! จะคืนหรือไม่คืนก็ได้ ผู้รับจะทำมาค้าขึ้น มีเงินเข้ากระเป๋าไม่หยุด หน้าที่การงานก้าวหน้า เรียกว่าเฮงในทุกๆ ด้านเลยก็ว่าได้ ใครได้ไปมีแต่ความเฮง และนำกลับมาคืนกันทุกราย

  ชาวไต้หวันจะนำเงินมาคืนภายใน 1 ปี ส่วนสำหรับคนต่างชาติ อาจจะยืมเสร็จและคืนเลยก็ได้ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีรูปปั้นไก่ทอง และแท่งทองตั้งอยู่ ให้เราได้ไปสัมผัสเพื่อความเป็นสิริมงคลโชคดีราบรื่น หรือบางคนก็มาขอเช่า ไก่ทองคำ เพื่อไปบูชาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน การค้าประสบความสำเร็จ ร่ำรวย เดินทางปลอดภัย

  กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันเส้นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูง ทะเลสาบแห่งนี้จะมีรูปร่างครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวที่กำลังประกบกันอยู่และยังเป็นตำแหน่งฮวงจุ้ยที่ดี มีมังกรล้อมรอบ พื้นที่บริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ที่สุดของไต้หวัน

  จากนั้นนำท่านนมัสการอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่วัดพระถังซัมจั๋ง ซึ่งได้มีการอัญเชิญพระอัฐิมาจากชมพูทวีปกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965 นำท่านสักการะเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ที่วัดเหวินหวู่ หรือคนไทยเรียกว่าวัดกวนอู ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของเทพเจ้ากวนอู วัดนี้ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของเทพเจ้าสำคัญที่ท่านสามารถมาขอพรได้ครบทุกความปรารถนาที่วัดนี้

  ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  อิสระเดินถนนคนเดินชนเผ่า ตามอัธยาศัย

  ที่พัก

  เดินทางเข้าที่พัก Einhan Resort 4 ดาว หรือเทียบเท่า

  เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ฟาร์มดอกไม้ขนาด 37 ไร่ ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิด มากกว่า 1,000 สายพันธุ์ เช่น ดอกลิลลี่ ดอกลาเวนเดอร์ ดอกเสจ และที่นี่ยังเป็นฟาร์มดอกไม้เดียวที่ประสบความสำเร็จในการปลูกดอกทิวลิปในประเทศไต้หวัน ฟาร์มดอกไม้จงเซ่ออจะมีดอกไม้ และพันธุ์ไม้ต่างๆ สลับหมุนเวียนกันให้ได้ชมกันตลอดทั้งปี

  กลางวัน

  กลางวัน บริการอาหาร ณ ร้านเชียนเย่สุกี้ ชาบู ชาบู

  นำท่านขอพรต่อ ที่วัดเสียไห่เฉิงหวง เป็นศาลเจ้าเล็กๆ ที่มีพระประธานเป็นเทพเจ้าที่คอยปกปักษ์รักษาเมือง หรือเทพเฉิงหวงที่ย้ายมาจากมลฑลฟูเจี้ยนของประเทศจีนในยุคราชวงศ์ฉิง เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1859 และยังอยู่มาจนถึงปัจจุบัน ต่างจากหลายๆวัดดังในไทเปซึ่งอาคารดั้งเดิมมักจะถูกทำลายลงจากภัยพิบัติต่างๆ มาแล้ว วัดจะตั้งอยู่ที่ย่านริมแม่น้ำ ตั้นสุ่ยใกล้กับสวนสาธารณะ มีเทพประดิษฐานอยู่ภายในนี้มากมายหลายองค์ ทั้งยังนิยมมาขอพรเรื่องความรัก และขอพรให้มีชีวิตคู่ที่ราบรื่น

  จากนั้นนำท่านสู่ ถนนคนเดินตี๋ฮว่า เป็นแหล่งจับจ่ายซื้อขายของคนไต้หวัน โดยเฉพาะช่วงวันตรุษจีนที่ผู้คนส่วนใหญ่นิยมมาซื้อของสด ของแห้ง รวมถึงพวกสมุนไพรต่างๆ กันที่นี่ พาท่านสักการะ ณ วัดหลงซาน หนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดของไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ปีแล้ว สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนช่วงปี ค.ศ. 1738 เพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีน แต่มีลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวัน

  เย็น

  รับประทานอาหารเย็น หางโจวเสี่ยวหลงเปา Michelin Guide 2022

  จากนั้นพาทุกท่านไปช้อปปิ้งตลาดดัง ย่านซีเหมินติง เป็นย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไต้หวัน เปรียบเสมือนฮาราจูกุแห่งไทเป เป็นแหล่งกำเนิดของแฟชั่นของหนุ่มสาวชาวไต้หวัน และเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองไทเปด้วย

  ที่พัก

  เดินทางเข้าที่พัก Tai Sugar 4 ดาว หรือเทียบเท่า

  เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำทุกท่านเดินทางยัง วัดฮองโลเต มีศาลเจ้าฝูเต๋อกง นิวไทเป เป็นวัดที่มีเจ้าที่ที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน คนไต้หวันมักนิยมมาไหว้ขอความร่ำรวย การงาน และธุรกิจ ขอให้ชีวิตราบรื่นปลอดภัยและมีโชคลาภ เป็นที่นิยมของอาชีพเซลล์ที่มักจะมาขอให้ปิดยอดได้ นำท่านเลือกซื้อของฝาก ที่ร้านพายสับปะรด ที่ถือว่าเป็นขนมสัญลักษณ์ของไต้หวันเปรียบเสมือนขนมประจ้าชาติเลยก็ว่าได้

  กลางวัน

  อิสระอาหารกลางวัน ณ ตลาดปลาไทเป เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน โดยมีอาหารทะเลให้เลือกหลากหลาย ทั้งแบบสดๆและปรุงสุก

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านเมืองใหม่ของเป่ยโถวที่มีชื่อเสียงด้าน บ่อน้ำพุร้อน และบ่อน้ำแร่ ตั้งอยู่แค่นอกเมืองไทเป ทำ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศยอดนิยมของชาวไทเป บริเวณนี้จึงเต็มไปด้วยรีสอร์ทและสปา มีทั้งห้องอาบน้ำสาธารณะ บ่อแช่เท้า ร้านน้ำชา คาเฟ่ และร้านอาหารต่างๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางความสวยงามของธรรมชาติ เมืองซินเป่ยโถวเพิ่งถูกสร้างขึ้นในยุคที่ไต้หวันตกอยู่ภายในใต้อาณานิคมของญี่ปุ่นเท่านั้นประมาณปีค.ศ. 1900

  นำท่านชม พิพิธภัณณ์น้ำแร่ ตั้งอยู่ในสวน Qixing Park โดยอาคารนี้ถูกสร้างขึ้นในปี 1916 ถูกใช้เป็นสถานีรถไฟเป่ยโถวในอดีต และเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในภายหลัง หลังจากนั้นพาท่านไปชม อาคารสถานีรถไฟ XinbeitouHistoric Station ที่บูรณะจากอาคารสถานีรถไฟเดิมที่เคยเปิดให้บริการเมื่อเกือบ 100 ปีที่แล้ว แต่ปิดตัวลงเพราะการเข้ามาแทนที่ของรถไฟ MRT

  นำท่านไปไหว้เทพเจ้าเป่าเซิงต้าตี้ให้ปราศจากโรคภัย ณ วัดต้าหลงต้ง เป่าอัน วัดชื่อดังด้านสุขภาพและวัดนี้ตั้งอยู่ปลายแม่น้ำ ตั้นสุ่ย (Tamsui) และแม่น้ำ จีหลง (Keelung) บริเวณถ้ำ ต้าหลง (DaLong) โดยจุดศูนย์กลางของวัดนี้ คือ วัดเป่าอัน สร้างขึ้นในปี 1825 ซึ่งเป็นวัดขนาดใหญ่เเละสามารถเดินชื่นชมสถาปัตยกรรมของวัดที่มีความปราณีตและเก่าแก่กว่า200 ปี จนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก UNESCO เป็นที่เรียบร้อย องค์พระประธานของของวัด คือเป่ าเซิงต้าตี้(Baosheng Dadi) เป็นเทพเจ้าแห่งสุขพลานามัยซึ่งนอกจากเรื่องสุขภาพแล้วท่านที่อยากจะมีลูกสามารถมาขอบุตรกับเทพเจ้าจูเซิงเหนียงได้

  เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

  สมควรแก่เวลานำ ท่านออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

  22.30 น.

  ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน EVA AIR
  เที่ยวบินที่ BR061 (มีบริการอาหารบนเครื่อง) ใช้เวลาบินโดยประมาณ 3 ช.ม.**

  01.10 น.

  เดินทางถึง สนามบิน กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

  มื้ออาหาร

  มื้อเช้า

  มื้อกลางวัน

  มื้อเย็น

  วันที่ 1

  วันที่ 2

  วันที่ 3

  วันที่ 4

  โรงแรมและที่พัก

  วันที่

  โรงแรมและที่พัก

  ระดับหรือเทียบเท่า

  1

  Orchard Park Taoyuan 4 ดาว หรือเทียบเท่า
  4/5

  2

  Einhan Resort 4 ดาว หรือเทียบเท่า
  4/5

  3

  Tai Sugar 4 ดาว หรือเทียบเท่า
  4/5

  4

  กรุณา กรอกข้อมูลการจอง