0
 • No products in the cart.

ทัวร์ญี่ปุ่น SENDAI AKITA FUKUSHIMA 6D4N ซุปตาร์ “เหมาลำแห่งความสุข” (TG002)

฿65,888

ทัวร์ญี่ปุ่น SENDAI AKITA FUKUSHIMA 6D4N ซุปตาร์ “เหมาลำแห่งความสุข” (TG002) กำหนดการเดินทางคริสต์มาสและปีใหม่ 2566

 • เหมาะสำหรับคนที่ชอบเที่ยวญี่ปุ่น ช่วงหน้าหนาว
 • พิเศษ พักโรงแรมออนเซ็น 2 คืน
 • ชมหมู่บ้านซามูไร, ชมความน่ารักของจิ้งจอกแดง, ช๊อปปิ้งถนนคริสโรด

*** โปรแกรมนี้เดินทางช่วงคริสต์มาส และ ปีใหม่ ถ้าต้องการจอง ควรจองแต่เนิ่นๆ***

SENDAI AKITA FUKUSHIMA 6D4N

ซุปตาร์ “เหมาลำแห่งความสุข”

โดยสายการบินไทย (TG)

บินตรงลงเซ็นได สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าอิเดฮะ

ชมวิวภูเขาโมริโยชิสวยๆ ด้วยกระเช้า อันขึ้นชื่อ ล่องเรือชมความงามแม่น้ำโมงามิ

สัมผัสความงามของแหล่งออนเซ็นชื่อดัง ในหุบเขาโอยะสึเคียว และกินซันออนเซ็นอันเลื่องชื่อ

เที่ยวชม ปราสาททสึรุงะ หรือ ปราสาทไอสึ วาคามัตสึ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ซามูไร

แวะชมความน่ารักของน้อนจิ้งจอกที่หมู่บ้านจิ้งจอกญี่ปุ่น ภูเขาซาโอะ

เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ และหมู่บ้านซามูไรคาคุโนดาเตะ อคิตะ

ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองเซนไดที่ถนนช็อปปิ้งคริสโรด แช่ออนเซ็น ณ เมืองอคิตะ

ไฮไลท์ทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น SENDAI AKITA FUKUSHIMA 6D4N ซุปตาร์ “เหมาลำแห่งความสุข” (TG002)

ฤดูหนาว

ทัวร์นี้เหมาะกับช่วงฤดูหนาว

11

มื้ออาหาร

3.3

ดาวที่พัก

Thai Airways (TG)

การเดินทาง

12
สถานที่ท่องเที่ยว
1
กิจกรรม
1
สถานที่ช้อปปิ้ง
ไม่มี
วันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน

20.30 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เที่ยวบิน TGXXX เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

23.00 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินเซนได ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TGXXX (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

07.10 น.

เดินทางถึง สนามบินเซ็นได (Sendai Airport) นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ

นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดอากิตะ แหล่ง ออนเซ็นในหุบเขาโอยาสึเคียว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) หุบเขาโอยาสุเคียวเป็นหุบเขารูปตัว V ลึก 60 เมตรซึ่งเกิดขึ้นจากการกัดเซาะของแม่น้ำไหลแรงสองฝั่งอย่างยาวนาน ทางเลียบหุบเขามีที่พักออนเซ็นราว 10 หลังวางเรียงรายอยู่ มีทั้งบ่อน้ำแร่กลางแจ้งที่รายล้อมด้วยเสียงลำธารและทิวทัศน์ที่งดงามของธรรมชาติ บ่อแช่เท้า น้ำพุสำหรับดื่ม และมหาน้ำพุโอยาสุเคียวไดฟุนโตที่ท่านควรจะลองไปชมด้วย ในทุกฤดู ท่านสามารถเดินลงบันไดเลียบหินลงหุบเขาได้ เพื่อไปชมน้ำพุร้อน 90 องศาที่พุ่งออกมาจากซอกหินในพื้นหุบเขาได้ด้วย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเดินทางไปชมความงามของหิมะที่ปกคลุม ภูเขาโมริโยชิด้วยกระเช้า ไปที่ยอดเขาที่มี ต้นอาโอโมริ โทโดมาสึ (Abies mariesii) อยู่มากมาย โดยจะใช้เวลาประมาณ 20 นาทีจากสถานี Summit โดยกระเช้าของอานิสกี จากนั้นเดินต่อไปอีก 5 นาที ที่ยอดเขาจะมีลานที่ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีต่อรอบ ที่ให้ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับต้นไม้ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำค้างแข็งภูเขาโมริโยชิเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งที่สามารถสัมผัสธรรมชาติของอะคิตะได้ตลอดทั้งปี

มุ่งสู่เมืองเซมโบคุ ย้อนยุคท่องอดีตที่เมืองเกียวโตน้อยแห่งโทโฮคุ “คาคุโนะดาเตะ”

ฉายามาจากบ้านซามูไรและภูมิทัศน์เก่าแก่ของเมืองที่ยังถูกรักษาไว้เป็นอย่างดี ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาสัมผัสบรรยากาศเมืองญี่ปุ่นในอดีตได้อย่างเต็มที่ ให้ท่านได้เดินชมถนนบ้านซามูไรซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของเมืองคาคุโนะดาเตะ ในฤดูหนาวหิมะสีขาวที่ปกคลุมตัดกับเนื้อไม้สีเข้มของคฤหาสน์ต่างๆ จะให้บรรยากาศเงียบสงบสุขุมเยือกเย็น เรียกได้ว่าเป็นถนนเส้นหนึ่งที่มีเสน่ห์น่าเดิน หากเดินเล่นจนเมื่อย ก็สามารถนั่งรถลากชมเมืองได้ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม

ที่พัก

Akita Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.25 น.

นำท่านสู่ภูเขาฮากูโระ อันเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าอิเดฮะ ป็นภูเขาที่มีเส้นทางเข้าถึงได้ง่ายที่สุดในบรรดาภูเขาทั้ง 3 แห่งของเดวะซังซัน บนยอดเขาเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าฮากูโระซัง ซึ่งเป็นที่เดียวที่เปิดให้เข้าชมได้ตลอดทั้งปี เป็นภูเขาตัวแทนของการเกิดใหม่ โดยจะต้องมาเยี่ยมชมศาลเจ้าแห่งนี้เป็นอันดับแรก เมื่อเดินขึ้นไปได้ประมาณ 10 นาที จะพบกับเจดีย์ 5 ชั้นกลางป่าสนซีดาร์ นับเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติ ซึ่งสร้างขึ้นครั้งแรกในปี 937 นอกจากนี้ยังมีโรงน้ำชาให้บริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางไกลมาอย่างเหนื่อยล้าด้วยน้ำชา ขนม ของที่ระลึก

09.50 น.

จากนั้นนำทุกท่านไป นั่งเรือล่องแม่น้ำโมกามิ แบบในกลอนของกวีไฮคุ มาสึโอะ บาโชะ ทิวทัศน์ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะที่ชวนให้นึกถึงภาพเขียนด้วยหมึกและหุบเขาโมกามิที่แสดงความงดงามให้เห็น เพลินตาไปกับทิวทัศน์จากการล่องเรือลงเส้นทางบาโชะ ค่อยๆ เคลื่อนไปอย่างช้าๆ ขณะฟังเพลงบนเรือที่ขับร้องอย่างยิ่งใหญ่โดยกัปตันเรือ และในฤดูหนาวจะยังมีกิจกรรม “เรือโคทัตสึ” ซึ่งจะให้ท่านเพลิดเพลินไปกับวิวที่สวยงามจากบนเรือ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

จากนั้นนำท่าน เดินเล่น ณ กินซัง ออนเซ็น (Ginzan Onsen) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) หมู่บ้านออนเซ็นเล็กๆกลางหุบเขา ประวัติยาวนานกว่า 100 ปี โดยหมู่บ้านนี้เดิมที เป็นหมู่บ้านเหมืองแร่มาก่อน หลังปิดการทำเหมืองไป ก็กลายมาเป็นหมู่บ้านออนเซ็นอย่างเดียว ที่นี่ประกอบด้วย เรียวกังมากมายสไตล์ตะวันตกที่สร้างจากไม้หลายชั้น ได้รับการปลูกสร้างตั้งแต่ปลายสมัยไทโชถึงโชวะตอนต้น สามารถสัมผัสกับภูมิประเทศอันเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเรือนยุคเก่า (ราคาไม่รวมค่าแช่ออนเซ็น ราคาอยู่ที่ 500-3000 เยน ทั้งนี้ขึ้นอยู่สถานที่บริการ) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จังหวัดยามากะตะ เข้าที่พักเพื่อให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

Yamagata Grand Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองไอสุวากามัตสึ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมซามูไร ไม่ว่าจะเป็นปราสาทหรือตัวเมืองที่ยังคงสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของยุคสมัยโบราณ นอกจากนี้ไอสุยังมีมนต์เสน่ห์เรื่องของออนเซ็น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม 30 นาที)

วัดเอ็นโซจิ (Enzoji) วัดชื่อดังประจำย่านไอสุประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,200 ปี มีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า Fukuman Kokuzo Bosatsu Ensoji ซึ่งเป็นหนึ่งในสาม สถานที่สักการะพระโพธิสัตว์โคคุโซที่สำคัญของญี่ปุ่น เป็นวัดเก่าแก่ที่ ถูกก่อสร้างขึ้นในปีค.ศ.807 โดยนักบวชชื่อ Tokuichi Daishi แห่งเมืองไอสุ จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือโถงระเบียงของอาคารหลักที่ตั้งอยู่บนหน้าผาขนาดใหญ่เดิมทีสร้างมาจากไม้ ตามประวัติศาสตร์ วัดแห่งนี้ได้รับไม้ศักดิ์สิทธิ์มาจากพระเกจิสมัยราชวงศ์ถัง เมื่อนำกลับมาญี่ปุ่น ท่านได้แบ่งต้นไม้ออกเป็น 3 ส่วน โยนลงสู่ทะเล และไม้ดังกล่าวได้ลอยไปยังบริเวณจังหวัด อิบารากิ ชิบะ และ ฟุกุชิมะ อีกทั้งท่านโคโบไดชิ ยังได้ใช้ไม้ศักดิ์สิทธิ์แกะสลักเป็นพระโพธิสัตว์โคคุโชขึ้นมา ก่อนที่จะมีการสร้างวิหารวัดในปีค.ศ. 807

นำท่านเยี่ยมชม ปราสาทสึรุกะ (Tsuruga Castle) หรือ ปราสาทนกกระเรียน เป็นเพียงแห่งเดียวที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของญี่ปุ่นไว้ ปราสาทหลังคาสีเเดงอันเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองไอสุวาคามัทซึ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามัทซึ เดิมมีชื่อว่า ปราสาทคุโระคะวะ (Kurokawa Castle) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1384 โดยตระกูลอะชินะ แต่เกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ.1611 ทำให้ปราสาทเสียหายหนักและได้มีการบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ชั้น เหลือเพียง 5 ชั้นเท่านั้น HILIGHT!!! ปราสาทแห่งนี้ ถือเป็นอนุสรณ์สถานที่ยังทิ้งร่องรอยของเหล่านักรบซามูไรกลุ่มสุดท้ายในญี่ปุ่น ที่ได้เลือกปลิดชีพตัวเองลง ณ สถานที่นี้

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโออุจิ จูคุ (Ouchi Juku) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที)  บ้านโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ 40-50 หลัง ในอดีตสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย หมู่บ้านแห่งนี้เป็นเสมือนแหล่งที่พัก ตั้งขนาบข้างถนนหลักที่มีชื่อว่าถนนชิโมสึเคะ ถนนเส้นนี้เคยเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมและการค้า เมื่อ พ.ศ.2524 หมู่บ้านโออุจิจูคุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังในโออุจิ จูคุได้รับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหารและที่พักแบบญี่ปุ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ปัจจุบันมีนักท่องมาเยี่ยมชมหมู่บ้านนี้กว่า 1.2 ล้านคนต่อปี

เดินทางสู่ โทโนะเฮทสึริ (Tonohetsuri) หรือ หน้าผาล้านปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เป็นความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้น โดยหน้าผาริมแม่น้ำโอคาวะนี้ ถูกกัดเซาะโดยน้ำที่ไหลผ่าน กว่าจะสึกกร่อนเป็นเวลานานเป็นล้านปี จนกลายมาเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ชื่อ โทโนะเฮทสึริ เป็นภาษาถิ่นของไอสึ แปลว่า หน้าผา และด้วยรูปร่างหน้าตาของหน้าผาชันๆ ที่ดูคล้ายกับเจดีย์ จึงเป็นที่มาของชื่อโทโนะเฮทสึริ หรือ หน้าผารูปเจดีย์ นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

Sankyo Fukushima Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาซาโอะ (Mount Zao) เป็นภูเขาไฟที่ตั้งอยู่เป็นแนวกันพรมแดนระหว่าง Yamagata กับ Miyagi ของภูมิภาคโทโฮคุ ทางฝั่งจังหวัดยามากาตะ และเป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยวในการมาชมทัศนียภาพอันงดงามตลอดทั้งปี สู่ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ (Zao Kitsune mura) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) มีอาณาบริเวณถึง 18,000 ตารางฟุต รวบรวมเอาสุนักจิ้งจอกหลายหลายสายพันธ์ หลากสี ที่ญี่ปุ่นนั้นเชื่อว่าจิ้งจอกเป็นผู้ส่งสารของ Inari Okami เทพเจ้าชินโตด้านความอุดมสมบูรณ์ ที่นี่แบ่งออกเป็นสองโซน คือโซนสัตว์ที่อยู่ในกรง มีทั้ง แพะ แกะ กระต่าย ม้า สุนัขจิ้งจอก ซึ่งสามารถให้อาหารได้ กับโซนเปิดที่มีจิ้งจอกเดินไปมา อิสระให้ท่านชมความน่ารัก ขนฟูตัวนุ่มของสุนัขจิ้งจอกตามอัธยาศัย ข้อควรระวัง เนื่องจากสุนัขจิ้งจอกถึงจะเป็นแบบเลี้ยง แต่บางตัวยังมีสัญชาติญาณเดิมอยู่ ดังนั้น ควรปฏิบัติตามคู่มือการท่องเที่ยวที่ทางเจ้าหน้าที่ของหมู่บ้านแจกให้อย่างเคร่งครัด และหากต้องการถ่ายรูปหรือสัมผัสตัวสุนัขจิ้งจอกจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หรืออยู่ในสายตาเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวนักท่องเที่ยวเอง

พาท่านเดินทางสู่ เมืองเซนได (Sendai) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงของ จังหวัดมิยางิ และยังเป็นเมืองที่มีความเจริญและมีขนาดใหญ่ที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุได้รับฉายาว่า เมืองแห่งต้นไม้ เพราะมีสวนสาธารณะหลายแห่งทั่วเมืองที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น เซนไดมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลากหลายทั้งปราสาท วัดวาอาราม ห้างสรรพสินค้า แหล่งช้อปปิ้ง และร้านค้าร้านอาหารต่างๆ อีกมากมาย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชม ซากปราสาทเซ็นได หรือ ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) สร้างขึ้นในปี 1600 โดยขุนนางนามว่า ดาเตะ มาซามูเนะ สร้างขึ้นสำหรับป้องกันเมือง ปราสาทแห่งนี้ล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำ ภูเขาและป่าซึ่งยังคงอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ แม้ปัจจุบันเหลือเพียงเศษซาก แต่กำแพงหินและประตูนั้นได้รับการบูรณะขึ้นใหม่อีกครั้ง จากทำเลที่ตั้งของบริเวณปราสาท ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงามของเมืองเซนไดได้ ถนนคลิสโรด (Clis Road) ถนนสายช็อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของเมือง มีสินค้าให้เลือกหลากหลายตั้งแต่อาหารท้องถิ่นหรือฟาสต์ฟู้ด ร้านคาเฟ่เก๋ๆ ศูนย์เกมส์ ไปจนถึงแบรนด์เนมระดับไฮเอน HILIGT!!! สำหรับย่านนี้คือ คาเฟ่นกฮูกฟุคุโระ (Fukuro Café) ตั้งอยู่ตึกที่อยู่หลังร้าน Gucci มีค่าเข้า 1,200 เยน ซึ่งราคานี้รวมกับค่าเครื่องดื่มแบบไม่อั้น โดยจะมีนกฮูกที่ถูกฝึกจนเชื่องอยู่หลากหลายสายพันธุ์ แต่ละตัวล้วนมีความน่ารักที่ต่างกันไป ที่สำคัญยังสามารถลูบหรือจับได้ภายในการดูแลของพนักงานผู้ชำนาญการ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งและอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ .. ชม.)

เย็น

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ที่พัก

HOTEL METROPOLITAN SENDAI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือข้าวกล่องที่ทางเราจัดเตรียมให้

นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเซ็นได

08.20 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TGXXX

13.45 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

ตารางวันที่เดินทาง

วันที่เดินทางราคาพักเดี่ยว(เพิ่ม)
25 – 30 ธันวาคม 2565 (Bus 1)65,888.-12,000.-
25 – 30 ธันวาคม 2565 (Bus 2)65,888.-12,000.-
25 – 30 ธันวาคม 2565 (Bus 3)65,888.-12,000.-
25 – 30 ธันวาคม 2565 (Bus 4)65,888.-12,000.-
25 – 30 ธันวาคม 2565 (Bus 5)65,888.-12,000.-
29 ธันวาคม 2565 – 03 มกราคม 2566 (Bus 1)69,888.-12,000.-
29 ธันวาคม 2565 – 03 มกราคม 2566 (Bus 2)69,888.-12,000.-
29 ธันวาคม 2565 – 03 มกราคม 2566 (Bus 3)69,888.-12,000.-
29 ธันวาคม 2565 – 03 มกราคม 2566 (Bus 4)69,888.-12,000.-
29 ธันวาคม 2565 – 03 มกราคม 2566 (Bus 5)69,888.-12,000.-

 

มื้ออาหาร

มื้อเช้า

มื้อกลางวัน

มื้อเย็น

วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

วันที่ 4

วันที่ 5

วันที่ 6

โรงแรมและที่พัก

วันที่

โรงแรมและที่พัก

ระดับหรือเทียบเท่า

1

2

Akita Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3/5

3

Yamagata Grand Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3/5

4

Sankyo Fukushima Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3/5

5

HOTEL METROPOLITAN SENDAI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4/5

6

กรุณา กรอกข้อมูลการจอง

  Additional information

  สายการบิน

  Thai Airways (TG)

  ตารางวันที่เดินทาง

  วันที่เดินทางราคาพักเดี่ยว(เพิ่ม)
  25 – 30 ธันวาคม 2565 (Bus 1)65,888.-12,000.-
  25 – 30 ธันวาคม 2565 (Bus 2)65,888.-12,000.-
  25 – 30 ธันวาคม 2565 (Bus 3)65,888.-12,000.-
  25 – 30 ธันวาคม 2565 (Bus 4)65,888.-12,000.-
  25 – 30 ธันวาคม 2565 (Bus 5)65,888.-12,000.-
  29 ธันวาคม 2565 – 03 มกราคม 2566 (Bus 1)69,888.-12,000.-
  29 ธันวาคม 2565 – 03 มกราคม 2566 (Bus 2)69,888.-12,000.-
  29 ธันวาคม 2565 – 03 มกราคม 2566 (Bus 3)69,888.-12,000.-
  29 ธันวาคม 2565 – 03 มกราคม 2566 (Bus 4)69,888.-12,000.-
  29 ธันวาคม 2565 – 03 มกราคม 2566 (Bus 5)69,888.-12,000.-

   

  ไฮไลท์ทัวร์

  ทัวร์ญี่ปุ่น SENDAI AKITA FUKUSHIMA 6D4N ซุปตาร์ “เหมาลำแห่งความสุข” (TG002)

  ฤดูหนาว

  ทัวร์นี้เหมาะกับช่วงฤดูหนาว

  11

  มื้ออาหาร

  3.3

  ดาวที่พัก

  Thai Airways (TG)

  การเดินทาง

  12
  สถานที่ท่องเที่ยว
  1
  กิจกรรม
  1
  สถานที่ช้อปปิ้ง
  ไม่มี
  วันอิสระ

  รายละเอียดทัวร์

  เดินทาง 6 วัน 4 คืน

  20.30 น.

  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เที่ยวบิน TGXXX เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

  23.00 น.

  ออกเดินทางสู่สนามบินเซนได ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TGXXX (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

  07.10 น.

  เดินทางถึง สนามบินเซ็นได (Sendai Airport) นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ

  นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดอากิตะ แหล่ง ออนเซ็นในหุบเขาโอยาสึเคียว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) หุบเขาโอยาสุเคียวเป็นหุบเขารูปตัว V ลึก 60 เมตรซึ่งเกิดขึ้นจากการกัดเซาะของแม่น้ำไหลแรงสองฝั่งอย่างยาวนาน ทางเลียบหุบเขามีที่พักออนเซ็นราว 10 หลังวางเรียงรายอยู่ มีทั้งบ่อน้ำแร่กลางแจ้งที่รายล้อมด้วยเสียงลำธารและทิวทัศน์ที่งดงามของธรรมชาติ บ่อแช่เท้า น้ำพุสำหรับดื่ม และมหาน้ำพุโอยาสุเคียวไดฟุนโตที่ท่านควรจะลองไปชมด้วย ในทุกฤดู ท่านสามารถเดินลงบันไดเลียบหินลงหุบเขาได้ เพื่อไปชมน้ำพุร้อน 90 องศาที่พุ่งออกมาจากซอกหินในพื้นหุบเขาได้ด้วย

  เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย

  นำท่านเดินทางไปชมความงามของหิมะที่ปกคลุม ภูเขาโมริโยชิด้วยกระเช้า ไปที่ยอดเขาที่มี ต้นอาโอโมริ โทโดมาสึ (Abies mariesii) อยู่มากมาย โดยจะใช้เวลาประมาณ 20 นาทีจากสถานี Summit โดยกระเช้าของอานิสกี จากนั้นเดินต่อไปอีก 5 นาที ที่ยอดเขาจะมีลานที่ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีต่อรอบ ที่ให้ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับต้นไม้ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำค้างแข็งภูเขาโมริโยชิเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งที่สามารถสัมผัสธรรมชาติของอะคิตะได้ตลอดทั้งปี

  มุ่งสู่เมืองเซมโบคุ ย้อนยุคท่องอดีตที่เมืองเกียวโตน้อยแห่งโทโฮคุ “คาคุโนะดาเตะ”

  ฉายามาจากบ้านซามูไรและภูมิทัศน์เก่าแก่ของเมืองที่ยังถูกรักษาไว้เป็นอย่างดี ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาสัมผัสบรรยากาศเมืองญี่ปุ่นในอดีตได้อย่างเต็มที่ ให้ท่านได้เดินชมถนนบ้านซามูไรซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของเมืองคาคุโนะดาเตะ ในฤดูหนาวหิมะสีขาวที่ปกคลุมตัดกับเนื้อไม้สีเข้มของคฤหาสน์ต่างๆ จะให้บรรยากาศเงียบสงบสุขุมเยือกเย็น เรียกได้ว่าเป็นถนนเส้นหนึ่งที่มีเสน่ห์น่าเดิน หากเดินเล่นจนเมื่อย ก็สามารถนั่งรถลากชมเมืองได้ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม

  ที่พัก

  Akita Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

  ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

  เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  08.25 น.

  นำท่านสู่ภูเขาฮากูโระ อันเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าอิเดฮะ ป็นภูเขาที่มีเส้นทางเข้าถึงได้ง่ายที่สุดในบรรดาภูเขาทั้ง 3 แห่งของเดวะซังซัน บนยอดเขาเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าฮากูโระซัง ซึ่งเป็นที่เดียวที่เปิดให้เข้าชมได้ตลอดทั้งปี เป็นภูเขาตัวแทนของการเกิดใหม่ โดยจะต้องมาเยี่ยมชมศาลเจ้าแห่งนี้เป็นอันดับแรก เมื่อเดินขึ้นไปได้ประมาณ 10 นาที จะพบกับเจดีย์ 5 ชั้นกลางป่าสนซีดาร์ นับเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติ ซึ่งสร้างขึ้นครั้งแรกในปี 937 นอกจากนี้ยังมีโรงน้ำชาให้บริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางไกลมาอย่างเหนื่อยล้าด้วยน้ำชา ขนม ของที่ระลึก

  09.50 น.

  จากนั้นนำทุกท่านไป นั่งเรือล่องแม่น้ำโมกามิ แบบในกลอนของกวีไฮคุ มาสึโอะ บาโชะ ทิวทัศน์ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะที่ชวนให้นึกถึงภาพเขียนด้วยหมึกและหุบเขาโมกามิที่แสดงความงดงามให้เห็น เพลินตาไปกับทิวทัศน์จากการล่องเรือลงเส้นทางบาโชะ ค่อยๆ เคลื่อนไปอย่างช้าๆ ขณะฟังเพลงบนเรือที่ขับร้องอย่างยิ่งใหญ่โดยกัปตันเรือ และในฤดูหนาวจะยังมีกิจกรรม “เรือโคทัตสึ” ซึ่งจะให้ท่านเพลิดเพลินไปกับวิวที่สวยงามจากบนเรือ

  เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

  จากนั้นนำท่าน เดินเล่น ณ กินซัง ออนเซ็น (Ginzan Onsen) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) หมู่บ้านออนเซ็นเล็กๆกลางหุบเขา ประวัติยาวนานกว่า 100 ปี โดยหมู่บ้านนี้เดิมที เป็นหมู่บ้านเหมืองแร่มาก่อน หลังปิดการทำเหมืองไป ก็กลายมาเป็นหมู่บ้านออนเซ็นอย่างเดียว ที่นี่ประกอบด้วย เรียวกังมากมายสไตล์ตะวันตกที่สร้างจากไม้หลายชั้น ได้รับการปลูกสร้างตั้งแต่ปลายสมัยไทโชถึงโชวะตอนต้น สามารถสัมผัสกับภูมิประเทศอันเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเรือนยุคเก่า (ราคาไม่รวมค่าแช่ออนเซ็น ราคาอยู่ที่ 500-3000 เยน ทั้งนี้ขึ้นอยู่สถานที่บริการ) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จังหวัดยามากะตะ เข้าที่พักเพื่อให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

  เย็น

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  ที่พัก

  Yamagata Grand Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

  จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

  เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่เมืองไอสุวากามัตสึ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมซามูไร ไม่ว่าจะเป็นปราสาทหรือตัวเมืองที่ยังคงสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของยุคสมัยโบราณ นอกจากนี้ไอสุยังมีมนต์เสน่ห์เรื่องของออนเซ็น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม 30 นาที)

  วัดเอ็นโซจิ (Enzoji) วัดชื่อดังประจำย่านไอสุประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,200 ปี มีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า Fukuman Kokuzo Bosatsu Ensoji ซึ่งเป็นหนึ่งในสาม สถานที่สักการะพระโพธิสัตว์โคคุโซที่สำคัญของญี่ปุ่น เป็นวัดเก่าแก่ที่ ถูกก่อสร้างขึ้นในปีค.ศ.807 โดยนักบวชชื่อ Tokuichi Daishi แห่งเมืองไอสุ จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือโถงระเบียงของอาคารหลักที่ตั้งอยู่บนหน้าผาขนาดใหญ่เดิมทีสร้างมาจากไม้ ตามประวัติศาสตร์ วัดแห่งนี้ได้รับไม้ศักดิ์สิทธิ์มาจากพระเกจิสมัยราชวงศ์ถัง เมื่อนำกลับมาญี่ปุ่น ท่านได้แบ่งต้นไม้ออกเป็น 3 ส่วน โยนลงสู่ทะเล และไม้ดังกล่าวได้ลอยไปยังบริเวณจังหวัด อิบารากิ ชิบะ และ ฟุกุชิมะ อีกทั้งท่านโคโบไดชิ ยังได้ใช้ไม้ศักดิ์สิทธิ์แกะสลักเป็นพระโพธิสัตว์โคคุโชขึ้นมา ก่อนที่จะมีการสร้างวิหารวัดในปีค.ศ. 807

  นำท่านเยี่ยมชม ปราสาทสึรุกะ (Tsuruga Castle) หรือ ปราสาทนกกระเรียน เป็นเพียงแห่งเดียวที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของญี่ปุ่นไว้ ปราสาทหลังคาสีเเดงอันเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองไอสุวาคามัทซึ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามัทซึ เดิมมีชื่อว่า ปราสาทคุโระคะวะ (Kurokawa Castle) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1384 โดยตระกูลอะชินะ แต่เกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ.1611 ทำให้ปราสาทเสียหายหนักและได้มีการบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ชั้น เหลือเพียง 5 ชั้นเท่านั้น HILIGHT!!! ปราสาทแห่งนี้ ถือเป็นอนุสรณ์สถานที่ยังทิ้งร่องรอยของเหล่านักรบซามูไรกลุ่มสุดท้ายในญี่ปุ่น ที่ได้เลือกปลิดชีพตัวเองลง ณ สถานที่นี้

  เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโออุจิ จูคุ (Ouchi Juku) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที)  บ้านโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ 40-50 หลัง ในอดีตสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย หมู่บ้านแห่งนี้เป็นเสมือนแหล่งที่พัก ตั้งขนาบข้างถนนหลักที่มีชื่อว่าถนนชิโมสึเคะ ถนนเส้นนี้เคยเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมและการค้า เมื่อ พ.ศ.2524 หมู่บ้านโออุจิจูคุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังในโออุจิ จูคุได้รับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหารและที่พักแบบญี่ปุ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ปัจจุบันมีนักท่องมาเยี่ยมชมหมู่บ้านนี้กว่า 1.2 ล้านคนต่อปี

  เดินทางสู่ โทโนะเฮทสึริ (Tonohetsuri) หรือ หน้าผาล้านปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เป็นความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้น โดยหน้าผาริมแม่น้ำโอคาวะนี้ ถูกกัดเซาะโดยน้ำที่ไหลผ่าน กว่าจะสึกกร่อนเป็นเวลานานเป็นล้านปี จนกลายมาเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ชื่อ โทโนะเฮทสึริ เป็นภาษาถิ่นของไอสึ แปลว่า หน้าผา และด้วยรูปร่างหน้าตาของหน้าผาชันๆ ที่ดูคล้ายกับเจดีย์ จึงเป็นที่มาของชื่อโทโนะเฮทสึริ หรือ หน้าผารูปเจดีย์ นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

  เย็น

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  ที่พัก

  Sankyo Fukushima Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

  เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาซาโอะ (Mount Zao) เป็นภูเขาไฟที่ตั้งอยู่เป็นแนวกันพรมแดนระหว่าง Yamagata กับ Miyagi ของภูมิภาคโทโฮคุ ทางฝั่งจังหวัดยามากาตะ และเป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยวในการมาชมทัศนียภาพอันงดงามตลอดทั้งปี สู่ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ (Zao Kitsune mura) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) มีอาณาบริเวณถึง 18,000 ตารางฟุต รวบรวมเอาสุนักจิ้งจอกหลายหลายสายพันธ์ หลากสี ที่ญี่ปุ่นนั้นเชื่อว่าจิ้งจอกเป็นผู้ส่งสารของ Inari Okami เทพเจ้าชินโตด้านความอุดมสมบูรณ์ ที่นี่แบ่งออกเป็นสองโซน คือโซนสัตว์ที่อยู่ในกรง มีทั้ง แพะ แกะ กระต่าย ม้า สุนัขจิ้งจอก ซึ่งสามารถให้อาหารได้ กับโซนเปิดที่มีจิ้งจอกเดินไปมา อิสระให้ท่านชมความน่ารัก ขนฟูตัวนุ่มของสุนัขจิ้งจอกตามอัธยาศัย ข้อควรระวัง เนื่องจากสุนัขจิ้งจอกถึงจะเป็นแบบเลี้ยง แต่บางตัวยังมีสัญชาติญาณเดิมอยู่ ดังนั้น ควรปฏิบัติตามคู่มือการท่องเที่ยวที่ทางเจ้าหน้าที่ของหมู่บ้านแจกให้อย่างเคร่งครัด และหากต้องการถ่ายรูปหรือสัมผัสตัวสุนัขจิ้งจอกจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หรืออยู่ในสายตาเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวนักท่องเที่ยวเอง

  พาท่านเดินทางสู่ เมืองเซนได (Sendai) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงของ จังหวัดมิยางิ และยังเป็นเมืองที่มีความเจริญและมีขนาดใหญ่ที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุได้รับฉายาว่า เมืองแห่งต้นไม้ เพราะมีสวนสาธารณะหลายแห่งทั่วเมืองที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น เซนไดมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลากหลายทั้งปราสาท วัดวาอาราม ห้างสรรพสินค้า แหล่งช้อปปิ้ง และร้านค้าร้านอาหารต่างๆ อีกมากมาย

  เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านชม ซากปราสาทเซ็นได หรือ ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) สร้างขึ้นในปี 1600 โดยขุนนางนามว่า ดาเตะ มาซามูเนะ สร้างขึ้นสำหรับป้องกันเมือง ปราสาทแห่งนี้ล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำ ภูเขาและป่าซึ่งยังคงอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ แม้ปัจจุบันเหลือเพียงเศษซาก แต่กำแพงหินและประตูนั้นได้รับการบูรณะขึ้นใหม่อีกครั้ง จากทำเลที่ตั้งของบริเวณปราสาท ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงามของเมืองเซนไดได้ ถนนคลิสโรด (Clis Road) ถนนสายช็อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของเมือง มีสินค้าให้เลือกหลากหลายตั้งแต่อาหารท้องถิ่นหรือฟาสต์ฟู้ด ร้านคาเฟ่เก๋ๆ ศูนย์เกมส์ ไปจนถึงแบรนด์เนมระดับไฮเอน HILIGT!!! สำหรับย่านนี้คือ คาเฟ่นกฮูกฟุคุโระ (Fukuro Café) ตั้งอยู่ตึกที่อยู่หลังร้าน Gucci มีค่าเข้า 1,200 เยน ซึ่งราคานี้รวมกับค่าเครื่องดื่มแบบไม่อั้น โดยจะมีนกฮูกที่ถูกฝึกจนเชื่องอยู่หลากหลายสายพันธุ์ แต่ละตัวล้วนมีความน่ารักที่ต่างกันไป ที่สำคัญยังสามารถลูบหรือจับได้ภายในการดูแลของพนักงานผู้ชำนาญการ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งและอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ .. ชม.)

  เย็น

  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

  ที่พัก

  HOTEL METROPOLITAN SENDAI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

  เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือข้าวกล่องที่ทางเราจัดเตรียมให้

  นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเซ็นได

  08.20 น.

  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TGXXX

  13.45 น.

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

  **สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

  ตารางวันที่เดินทาง

  วันที่เดินทางราคาพักเดี่ยว(เพิ่ม)
  25 – 30 ธันวาคม 2565 (Bus 1)65,888.-12,000.-
  25 – 30 ธันวาคม 2565 (Bus 2)65,888.-12,000.-
  25 – 30 ธันวาคม 2565 (Bus 3)65,888.-12,000.-
  25 – 30 ธันวาคม 2565 (Bus 4)65,888.-12,000.-
  25 – 30 ธันวาคม 2565 (Bus 5)65,888.-12,000.-
  29 ธันวาคม 2565 – 03 มกราคม 2566 (Bus 1)69,888.-12,000.-
  29 ธันวาคม 2565 – 03 มกราคม 2566 (Bus 2)69,888.-12,000.-
  29 ธันวาคม 2565 – 03 มกราคม 2566 (Bus 3)69,888.-12,000.-
  29 ธันวาคม 2565 – 03 มกราคม 2566 (Bus 4)69,888.-12,000.-
  29 ธันวาคม 2565 – 03 มกราคม 2566 (Bus 5)69,888.-12,000.-

   

  มื้ออาหาร

  มื้อเช้า

  มื้อกลางวัน

  มื้อเย็น

  วันที่ 1

  วันที่ 2

  วันที่ 3

  วันที่ 4

  วันที่ 5

  วันที่ 6

  โรงแรมและที่พัก

  วันที่

  โรงแรมและที่พัก

  ระดับหรือเทียบเท่า

  1

  2

  Akita Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
  3/5

  3

  Yamagata Grand Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
  3/5

  4

  Sankyo Fukushima Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
  3/5

  5

  HOTEL METROPOLITAN SENDAI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
  4/5

  6

  กรุณา กรอกข้อมูลการจอง

   Download โปรแกรมเดินทาง

   โปรแกรมเดินทาง Click

   ไฮไลท์ทัวร์

   ทัวร์ญี่ปุ่น SENDAI AKITA FUKUSHIMA 6D4N ซุปตาร์ “เหมาลำแห่งความสุข” (TG002)

   ฤดูหนาว

   ทัวร์นี้เหมาะกับช่วงฤดูหนาว

   11

   มื้ออาหาร

   3.3

   ดาวที่พัก

   Thai Airways (TG)

   การเดินทาง

   12
   สถานที่ท่องเที่ยว
   1
   กิจกรรม
   1
   สถานที่ช้อปปิ้ง
   ไม่มี
   วันอิสระ

   รายละเอียดทัวร์

   เดินทาง 6 วัน 4 คืน

   20.30 น.

   พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เที่ยวบิน TGXXX เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

   23.00 น.

   ออกเดินทางสู่สนามบินเซนได ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TGXXX (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

   07.10 น.

   เดินทางถึง สนามบินเซ็นได (Sendai Airport) นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ

   นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดอากิตะ แหล่ง ออนเซ็นในหุบเขาโอยาสึเคียว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) หุบเขาโอยาสุเคียวเป็นหุบเขารูปตัว V ลึก 60 เมตรซึ่งเกิดขึ้นจากการกัดเซาะของแม่น้ำไหลแรงสองฝั่งอย่างยาวนาน ทางเลียบหุบเขามีที่พักออนเซ็นราว 10 หลังวางเรียงรายอยู่ มีทั้งบ่อน้ำแร่กลางแจ้งที่รายล้อมด้วยเสียงลำธารและทิวทัศน์ที่งดงามของธรรมชาติ บ่อแช่เท้า น้ำพุสำหรับดื่ม และมหาน้ำพุโอยาสุเคียวไดฟุนโตที่ท่านควรจะลองไปชมด้วย ในทุกฤดู ท่านสามารถเดินลงบันไดเลียบหินลงหุบเขาได้ เพื่อไปชมน้ำพุร้อน 90 องศาที่พุ่งออกมาจากซอกหินในพื้นหุบเขาได้ด้วย

   เที่ยง

   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

   บ่าย

   นำท่านเดินทางไปชมความงามของหิมะที่ปกคลุม ภูเขาโมริโยชิด้วยกระเช้า ไปที่ยอดเขาที่มี ต้นอาโอโมริ โทโดมาสึ (Abies mariesii) อยู่มากมาย โดยจะใช้เวลาประมาณ 20 นาทีจากสถานี Summit โดยกระเช้าของอานิสกี จากนั้นเดินต่อไปอีก 5 นาที ที่ยอดเขาจะมีลานที่ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีต่อรอบ ที่ให้ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับต้นไม้ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำค้างแข็งภูเขาโมริโยชิเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งที่สามารถสัมผัสธรรมชาติของอะคิตะได้ตลอดทั้งปี

   มุ่งสู่เมืองเซมโบคุ ย้อนยุคท่องอดีตที่เมืองเกียวโตน้อยแห่งโทโฮคุ “คาคุโนะดาเตะ”

   ฉายามาจากบ้านซามูไรและภูมิทัศน์เก่าแก่ของเมืองที่ยังถูกรักษาไว้เป็นอย่างดี ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาสัมผัสบรรยากาศเมืองญี่ปุ่นในอดีตได้อย่างเต็มที่ ให้ท่านได้เดินชมถนนบ้านซามูไรซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของเมืองคาคุโนะดาเตะ ในฤดูหนาวหิมะสีขาวที่ปกคลุมตัดกับเนื้อไม้สีเข้มของคฤหาสน์ต่างๆ จะให้บรรยากาศเงียบสงบสุขุมเยือกเย็น เรียกได้ว่าเป็นถนนเส้นหนึ่งที่มีเสน่ห์น่าเดิน หากเดินเล่นจนเมื่อย ก็สามารถนั่งรถลากชมเมืองได้ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม

   ค่ำ

   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม

   ที่พัก

   Akita Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

   ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

   เช้า

   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

   08.25 น.

   นำท่านสู่ภูเขาฮากูโระ อันเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าอิเดฮะ ป็นภูเขาที่มีเส้นทางเข้าถึงได้ง่ายที่สุดในบรรดาภูเขาทั้ง 3 แห่งของเดวะซังซัน บนยอดเขาเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าฮากูโระซัง ซึ่งเป็นที่เดียวที่เปิดให้เข้าชมได้ตลอดทั้งปี เป็นภูเขาตัวแทนของการเกิดใหม่ โดยจะต้องมาเยี่ยมชมศาลเจ้าแห่งนี้เป็นอันดับแรก เมื่อเดินขึ้นไปได้ประมาณ 10 นาที จะพบกับเจดีย์ 5 ชั้นกลางป่าสนซีดาร์ นับเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติ ซึ่งสร้างขึ้นครั้งแรกในปี 937 นอกจากนี้ยังมีโรงน้ำชาให้บริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางไกลมาอย่างเหนื่อยล้าด้วยน้ำชา ขนม ของที่ระลึก

   09.50 น.

   จากนั้นนำทุกท่านไป นั่งเรือล่องแม่น้ำโมกามิ แบบในกลอนของกวีไฮคุ มาสึโอะ บาโชะ ทิวทัศน์ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะที่ชวนให้นึกถึงภาพเขียนด้วยหมึกและหุบเขาโมกามิที่แสดงความงดงามให้เห็น เพลินตาไปกับทิวทัศน์จากการล่องเรือลงเส้นทางบาโชะ ค่อยๆ เคลื่อนไปอย่างช้าๆ ขณะฟังเพลงบนเรือที่ขับร้องอย่างยิ่งใหญ่โดยกัปตันเรือ และในฤดูหนาวจะยังมีกิจกรรม “เรือโคทัตสึ” ซึ่งจะให้ท่านเพลิดเพลินไปกับวิวที่สวยงามจากบนเรือ

   เที่ยง

   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

   จากนั้นนำท่าน เดินเล่น ณ กินซัง ออนเซ็น (Ginzan Onsen) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) หมู่บ้านออนเซ็นเล็กๆกลางหุบเขา ประวัติยาวนานกว่า 100 ปี โดยหมู่บ้านนี้เดิมที เป็นหมู่บ้านเหมืองแร่มาก่อน หลังปิดการทำเหมืองไป ก็กลายมาเป็นหมู่บ้านออนเซ็นอย่างเดียว ที่นี่ประกอบด้วย เรียวกังมากมายสไตล์ตะวันตกที่สร้างจากไม้หลายชั้น ได้รับการปลูกสร้างตั้งแต่ปลายสมัยไทโชถึงโชวะตอนต้น สามารถสัมผัสกับภูมิประเทศอันเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเรือนยุคเก่า (ราคาไม่รวมค่าแช่ออนเซ็น ราคาอยู่ที่ 500-3000 เยน ทั้งนี้ขึ้นอยู่สถานที่บริการ) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จังหวัดยามากะตะ เข้าที่พักเพื่อให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

   เย็น

   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

   ที่พัก

   Yamagata Grand Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

   จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

   เช้า

   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

   นำท่านเดินทางสู่เมืองไอสุวากามัตสึ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมซามูไร ไม่ว่าจะเป็นปราสาทหรือตัวเมืองที่ยังคงสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของยุคสมัยโบราณ นอกจากนี้ไอสุยังมีมนต์เสน่ห์เรื่องของออนเซ็น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม 30 นาที)

   วัดเอ็นโซจิ (Enzoji) วัดชื่อดังประจำย่านไอสุประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,200 ปี มีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า Fukuman Kokuzo Bosatsu Ensoji ซึ่งเป็นหนึ่งในสาม สถานที่สักการะพระโพธิสัตว์โคคุโซที่สำคัญของญี่ปุ่น เป็นวัดเก่าแก่ที่ ถูกก่อสร้างขึ้นในปีค.ศ.807 โดยนักบวชชื่อ Tokuichi Daishi แห่งเมืองไอสุ จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือโถงระเบียงของอาคารหลักที่ตั้งอยู่บนหน้าผาขนาดใหญ่เดิมทีสร้างมาจากไม้ ตามประวัติศาสตร์ วัดแห่งนี้ได้รับไม้ศักดิ์สิทธิ์มาจากพระเกจิสมัยราชวงศ์ถัง เมื่อนำกลับมาญี่ปุ่น ท่านได้แบ่งต้นไม้ออกเป็น 3 ส่วน โยนลงสู่ทะเล และไม้ดังกล่าวได้ลอยไปยังบริเวณจังหวัด อิบารากิ ชิบะ และ ฟุกุชิมะ อีกทั้งท่านโคโบไดชิ ยังได้ใช้ไม้ศักดิ์สิทธิ์แกะสลักเป็นพระโพธิสัตว์โคคุโชขึ้นมา ก่อนที่จะมีการสร้างวิหารวัดในปีค.ศ. 807

   นำท่านเยี่ยมชม ปราสาทสึรุกะ (Tsuruga Castle) หรือ ปราสาทนกกระเรียน เป็นเพียงแห่งเดียวที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของญี่ปุ่นไว้ ปราสาทหลังคาสีเเดงอันเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองไอสุวาคามัทซึ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามัทซึ เดิมมีชื่อว่า ปราสาทคุโระคะวะ (Kurokawa Castle) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1384 โดยตระกูลอะชินะ แต่เกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ.1611 ทำให้ปราสาทเสียหายหนักและได้มีการบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ชั้น เหลือเพียง 5 ชั้นเท่านั้น HILIGHT!!! ปราสาทแห่งนี้ ถือเป็นอนุสรณ์สถานที่ยังทิ้งร่องรอยของเหล่านักรบซามูไรกลุ่มสุดท้ายในญี่ปุ่น ที่ได้เลือกปลิดชีพตัวเองลง ณ สถานที่นี้

   เที่ยง

   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโออุจิ จูคุ (Ouchi Juku) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที)  บ้านโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ 40-50 หลัง ในอดีตสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย หมู่บ้านแห่งนี้เป็นเสมือนแหล่งที่พัก ตั้งขนาบข้างถนนหลักที่มีชื่อว่าถนนชิโมสึเคะ ถนนเส้นนี้เคยเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมและการค้า เมื่อ พ.ศ.2524 หมู่บ้านโออุจิจูคุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังในโออุจิ จูคุได้รับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหารและที่พักแบบญี่ปุ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ปัจจุบันมีนักท่องมาเยี่ยมชมหมู่บ้านนี้กว่า 1.2 ล้านคนต่อปี

   เดินทางสู่ โทโนะเฮทสึริ (Tonohetsuri) หรือ หน้าผาล้านปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เป็นความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้น โดยหน้าผาริมแม่น้ำโอคาวะนี้ ถูกกัดเซาะโดยน้ำที่ไหลผ่าน กว่าจะสึกกร่อนเป็นเวลานานเป็นล้านปี จนกลายมาเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ชื่อ โทโนะเฮทสึริ เป็นภาษาถิ่นของไอสึ แปลว่า หน้าผา และด้วยรูปร่างหน้าตาของหน้าผาชันๆ ที่ดูคล้ายกับเจดีย์ จึงเป็นที่มาของชื่อโทโนะเฮทสึริ หรือ หน้าผารูปเจดีย์ นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

   เย็น

   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

   ที่พัก

   Sankyo Fukushima Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

   เช้า

   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

   นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาซาโอะ (Mount Zao) เป็นภูเขาไฟที่ตั้งอยู่เป็นแนวกันพรมแดนระหว่าง Yamagata กับ Miyagi ของภูมิภาคโทโฮคุ ทางฝั่งจังหวัดยามากาตะ และเป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยวในการมาชมทัศนียภาพอันงดงามตลอดทั้งปี สู่ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ (Zao Kitsune mura) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) มีอาณาบริเวณถึง 18,000 ตารางฟุต รวบรวมเอาสุนักจิ้งจอกหลายหลายสายพันธ์ หลากสี ที่ญี่ปุ่นนั้นเชื่อว่าจิ้งจอกเป็นผู้ส่งสารของ Inari Okami เทพเจ้าชินโตด้านความอุดมสมบูรณ์ ที่นี่แบ่งออกเป็นสองโซน คือโซนสัตว์ที่อยู่ในกรง มีทั้ง แพะ แกะ กระต่าย ม้า สุนัขจิ้งจอก ซึ่งสามารถให้อาหารได้ กับโซนเปิดที่มีจิ้งจอกเดินไปมา อิสระให้ท่านชมความน่ารัก ขนฟูตัวนุ่มของสุนัขจิ้งจอกตามอัธยาศัย ข้อควรระวัง เนื่องจากสุนัขจิ้งจอกถึงจะเป็นแบบเลี้ยง แต่บางตัวยังมีสัญชาติญาณเดิมอยู่ ดังนั้น ควรปฏิบัติตามคู่มือการท่องเที่ยวที่ทางเจ้าหน้าที่ของหมู่บ้านแจกให้อย่างเคร่งครัด และหากต้องการถ่ายรูปหรือสัมผัสตัวสุนัขจิ้งจอกจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หรืออยู่ในสายตาเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวนักท่องเที่ยวเอง

   พาท่านเดินทางสู่ เมืองเซนได (Sendai) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงของ จังหวัดมิยางิ และยังเป็นเมืองที่มีความเจริญและมีขนาดใหญ่ที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุได้รับฉายาว่า เมืองแห่งต้นไม้ เพราะมีสวนสาธารณะหลายแห่งทั่วเมืองที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น เซนไดมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลากหลายทั้งปราสาท วัดวาอาราม ห้างสรรพสินค้า แหล่งช้อปปิ้ง และร้านค้าร้านอาหารต่างๆ อีกมากมาย

   เที่ยง

   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

   จากนั้นนำท่านชม ซากปราสาทเซ็นได หรือ ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) สร้างขึ้นในปี 1600 โดยขุนนางนามว่า ดาเตะ มาซามูเนะ สร้างขึ้นสำหรับป้องกันเมือง ปราสาทแห่งนี้ล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำ ภูเขาและป่าซึ่งยังคงอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ แม้ปัจจุบันเหลือเพียงเศษซาก แต่กำแพงหินและประตูนั้นได้รับการบูรณะขึ้นใหม่อีกครั้ง จากทำเลที่ตั้งของบริเวณปราสาท ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงามของเมืองเซนไดได้ ถนนคลิสโรด (Clis Road) ถนนสายช็อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของเมือง มีสินค้าให้เลือกหลากหลายตั้งแต่อาหารท้องถิ่นหรือฟาสต์ฟู้ด ร้านคาเฟ่เก๋ๆ ศูนย์เกมส์ ไปจนถึงแบรนด์เนมระดับไฮเอน HILIGT!!! สำหรับย่านนี้คือ คาเฟ่นกฮูกฟุคุโระ (Fukuro Café) ตั้งอยู่ตึกที่อยู่หลังร้าน Gucci มีค่าเข้า 1,200 เยน ซึ่งราคานี้รวมกับค่าเครื่องดื่มแบบไม่อั้น โดยจะมีนกฮูกที่ถูกฝึกจนเชื่องอยู่หลากหลายสายพันธุ์ แต่ละตัวล้วนมีความน่ารักที่ต่างกันไป ที่สำคัญยังสามารถลูบหรือจับได้ภายในการดูแลของพนักงานผู้ชำนาญการ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งและอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ .. ชม.)

   เย็น

   อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

   ที่พัก

   HOTEL METROPOLITAN SENDAI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

   เช้า

   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือข้าวกล่องที่ทางเราจัดเตรียมให้

   นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเซ็นได

   08.20 น.

   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TGXXX

   13.45 น.

   เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

   **สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

   ตารางวันที่เดินทาง

   วันที่เดินทางราคาพักเดี่ยว(เพิ่ม)
   25 – 30 ธันวาคม 2565 (Bus 1)65,888.-12,000.-
   25 – 30 ธันวาคม 2565 (Bus 2)65,888.-12,000.-
   25 – 30 ธันวาคม 2565 (Bus 3)65,888.-12,000.-
   25 – 30 ธันวาคม 2565 (Bus 4)65,888.-12,000.-
   25 – 30 ธันวาคม 2565 (Bus 5)65,888.-12,000.-
   29 ธันวาคม 2565 – 03 มกราคม 2566 (Bus 1)69,888.-12,000.-
   29 ธันวาคม 2565 – 03 มกราคม 2566 (Bus 2)69,888.-12,000.-
   29 ธันวาคม 2565 – 03 มกราคม 2566 (Bus 3)69,888.-12,000.-
   29 ธันวาคม 2565 – 03 มกราคม 2566 (Bus 4)69,888.-12,000.-
   29 ธันวาคม 2565 – 03 มกราคม 2566 (Bus 5)69,888.-12,000.-

    

   มื้ออาหาร

   มื้อเช้า

   มื้อกลางวัน

   มื้อเย็น

   วันที่ 1

   วันที่ 2

   วันที่ 3

   วันที่ 4

   วันที่ 5

   วันที่ 6

   โรงแรมและที่พัก

   วันที่

   โรงแรมและที่พัก

   ระดับหรือเทียบเท่า

   1

   2

   Akita Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
   3/5

   3

   Yamagata Grand Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
   3/5

   4

   Sankyo Fukushima Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
   3/5

   5

   HOTEL METROPOLITAN SENDAI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
   4/5

   6

   กรุณา กรอกข้อมูลการจอง