0
  • No products in the cart.

เบตงในสายหมอก 3วัน 2คืน (มิถุนายน – ตุลาคม 2565) บิน ThaiSmile หรือ NokAir

฿9,900

เบตงในสายหมอก 3วัน 2คืน บิน ThaiSmile
เบตง เมืองในหมอก ท่องเที่ยวสนุก กินดี อยู่ดี บินสบายด้วยไทยสไมล์
ทุกไฮไลท์ในเบตง, สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ที่สวยที่สุด, ศาลเจ้าลิ้มกอเหนี่ยว, วัดช้างให้

มื้อค่ำ ณ ครัวคุณชาย(คืนที่1) ร้านต้าเหยิน (คืนที่2) อาหารเลิศรส ทั้งหมด 7 มื้อ

ไฮไลท์ในทริป เช่น ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว หรือศาลเจ้าเล่งจูเกียง, วังยะหริ่ง, สะพานฮาลาบาลา, อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์, หอนาฬิกาเบตง, ตู้ไปรษณีย์เบตง, สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง, สะพานแตปูซู, สวนหมื่นบุบผา, บ่อน้ำพุร้อน, อุโมงค์ปิยะมิตร, สนามบินเบตง, สตรีทอาร์ตเบตง, พิพิธภัณฑ์เบตง, วัดพุทธาธิวาสพระอารามหลวง, ร้านเฉาก๊วยเบตง (กม4), หลวงปู่ทวดวัดช้างให้

เบตงในสายหมอก 3วัน 2คืน บิน ThaiSmile
เบตง เมืองในหมอก ท่องเที่ยวสนุก กินดี อยู่ดี บินสบายด้วยไทยสไมล์
ทุกไฮไลท์ในเบตง, สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ที่สวยที่สุด, ศาลเจ้าลิ้มกอเหนี่ยว, วัดช้างให้

มื้อค่ำ ณ ครัวคุณชาย(คืนที่1) ร้านต้าเหยิน (คืนที่2) อาหารเลิศรส ทั้งหมด 7 มื้อ

ไฮไลท์ในทริป เช่น ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว หรือศาลเจ้าเล่งจูเกียง, วังยะหริ่ง, สะพานฮาลาบาลา, อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์, หอนาฬิกาเบตง, ตู้ไปรษณีย์เบตง, สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง, สะพานแตปูซู, สวนหมื่นบุบผา, บ่อน้ำพุร้อน, อุโมงค์ปิยะมิตร, สนามบินเบตง, สตรีทอาร์ตเบตง, พิพิธภัณฑ์เบตง, วัดพุทธาธิวาสพระอารามหลวง, ร้านเฉาก๊วยเบตง (กม4), หลวงปู่ทวดวัดช้างให้

รายละเอียดการเดินทาง : https://bit.ly/3acVjPh
สอบถามเพิ่มเติม Mobile : 0633965454

ไฮไลท์ทัวร์

เบตงในสายหมอก 3วัน 2คืน (มิถุนายน – ตุลาคม 2565) บิน ThaiSmile หรือ NokAir

ตลอดปี

ทัวร์นี้เที่ยวได้ตลอดปี

7

มื้ออาหาร

4.0

ดาวที่พัก

Thai Smile

การเดินทาง

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

_DSC6649

_DSC6707

_DSC6776

_DSC6905

_DSC7066

_DSC7253

_DSC7221

15
สถานที่ท่องเที่ยว
1
กิจกรรม
2
สถานที่ช้อปปิ้ง
ไม่มี
วันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 3 วัน 2 คืน

05.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยสไมล์ (หรือ 04.00 ที่สนามบินดอนเมือง กรณีบินด้วย Nok Air) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนการขึ้นเครื่อง

07.00 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 259 (หรือ NOK AIR เที่ยวบิน DD7102 เวลา เที่ยวบิน 06:00-07:25)

08.30 น.

เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านขึ้นรถตู้ นำท่านรับประทานอาหารเช้า (ร้านอาหารท้องถิ่น) หลังจากนั้นเดินทางไปยัง ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

ศาลเจ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ ให้ท่านได้ขอพร เรื่องสุขภาพและการค้าขาย หน้าที่การงาน ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว หรือ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง เป็นศาลเจ้าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของ จ.ปัตตานีมาตั้งแต่โบราณ ตั้งอยู่ที่ ถนนอาเนาะรู อำเภอเมือง ปัตตานี เดิมศาลเจ้านี้มีชื่อเรียกว่า “ศาลเจ้าซูก๋ง” ตามหลักฐานที่จารึกอยู่ในศาลเจ้า ตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2117 ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา แม้ศาลเจ้านี้จะตั้งมาเก่าแก่นับได้หลายศตวรรษ แต่ด้วยบุญญาภินิหารของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ศาลเจ้านี้จึงมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นที่ศรัทธาของสาธุชนเสมอมา

จากนั้นนำท่านชม วังยะหริ่ง วังของเจ้าเมืองพระยาพิพิธเสนามาตยยาธิบดีศรีสุรสงคราม ในรัชกาลที่ 5 ตัวอาคารมีอายุมากกว่า 100 ปี เป็นเรือนไม้กึ่งปูน สร้างขึ้นแบบสไตล์ยุโรป ผสมผสานศิลปกรรมพื้นเมือง และชวา ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองยะหริ่งในปัจจุบัน นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวยะหริ่งยิ่งนัก เพราะสถาปัตยกรรมทรงคลาสสิคหลังนี้ ได้ทำหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว ผู้มาเยือนจากต่างแดนอยู่เป็นกิจวัตร ภายในวังยะหริ่งยังเต็มไปด้วยหลักฐานเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเมืองแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร ตั้งแต่ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น เครื่องโถ ถ้วยชาม ภาพเขียน ภาพถ่ายเมืองปัตตานี และเมืองยะหริ่ง ซึ่งหาชมได้ยาก โดยทายาทรุ่นหลัง คุณหญิงวุจจิรา เด่นอุดม ได้ทำการอนุรักษ์ไว้ และเปิดให้เข้าชมเมื่อมีการติดต่อไปเป็นการล่วงหน้า เป็นกรณี (บางวัน อาจจะไม่เปิดให้ชมภายใน) แต่สามารถชมได้ภายนอกตัวอาคาร และ บริเวณโดยรอบ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (ร้านอาหารท้องถิ่นตามฤดูกาล)

บ่าย

จากนั้นเดินทางสู่ คุ้งน้ำแสนสวยบนสะพานฮาลาบาลา เพื่อเก็บภาพสวย ๆ ของคุ้งน้ำแห่งนี้ให้หายเหนื่อย จากนั้นเดินทางต่อเพื่อไปยัง เมืองเบตง นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม หลังจากเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านเข้าห้องพัก ล้างหน้าล้างตาและพักผ่อน ก่อนออกไปทานอาหารเย็น

จากนั้นนำท่านไปรับประทานอาหารค่ำ ณ ครัวคุณชาย ร้านที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงโปรด หลังอาหารค่ำ นำท่านชมแสงสี สวยงามของ อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ที่เจาะเพื่อลดระยะทางสัญจรในตัวเมืองเบตง อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ตั้งอยู่ ณ บริเวณถนนอมรฤทธิ์ ตัดกับถนนภักดีดำรง ผ่านสวนสาธารณะออกสู่ถนน บริเวณหน้าสวนนก เชื่อมต่อกับถนนมงคลประจักษ์  ทะลุไปสู่ชุมชนเมืองใหม่ หมู่บ้านแกรนด์วิว และเชื่อมต่อกับถนนอัยเยอร์เบอร์จัง ไปสู่ชุมชนธารน้ำทิพย์อีกทอดหนึ่ง ถือเป็น อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย ที่ขุดทอดโค้งให้รถวิ่งไป-มา ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาวตลอดอุโมงค์ ประมาณ 273 เมตร กว้าง 9 เมตร สูง 7 เมตร ผิวจราจรคู่ กว้าง 7 เมตร ทางเท้าเดินกว้างข้างละ 1 เมตร ความเร็วรถสามารถวิ่งได้ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1มกราคม 2544

หลังจากนั้น นำท่านชม หอนาฬิกา ตู้ไปรษณีย์เบตง ได้เวลาสมควร นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักที่ แกรนด์แมนดาริน หรือ แกรนด์วิว แลนด์มาร์ค เบตง หรือเทียบเท่า

04.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ตั้งอยู่ที่บริเวณ บ้านธารมะลิ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดว่าเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกสุดฮิตของเบตง ที่สาคัญคือมีทะเลหมอกให้ชมตลอดทั้งปี สกายวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง สร้างขึ้นมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้รอบทิศทางแบบ 360 องศา โดยพื้นระเบียงทางเดินนั้น เป็นพื้นกระจกใสบริเวณเซ็นเตอร์ที่ส่วนปลายสุดและ มีทางเดินยาว 61 เมตร นับว่าเป็นสกายวอล์คที่ยาวที่สุดในอาเซียน และถือเป็นจุดชมทะเลหมอกในตอนเช้าที่สวยที่สุดในเบตง ในขณะนี้

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมรายได้ชุมชน เมนู ข้าวยำบูดู ชา กาแฟ ปาท่องโก๋ บริเวณไม่ไกล กับจุดชมวิวทะเลหมอก จะมีร้านค้าท้องถิ่นมาตั้งเป็นร้านอาหารเช้าเพื่อ บริการนักท่องเที่ยวที่มาชมทะเลหมอกตั้งแต่เช้ามืด เป็นสีสันในการท่องเที่ยวที่ต้องลิ้มลองอาหารเช้าในแบบชาว เบตง

หลังจากนั้น เดินทางออกจากจุดชมวิว และนำท่านชม สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนที่ขึงด้วยลวดสลิง ปูด้วยไม้ระแนง ใช้ในการสัญจรข้ามแม่น้ำปัตตานี ของชาวบ้านท้องถิ่นทั้งสองฝั่งแม่น้ำ มีความยาวกว่า 100 เมตร สามารถช่วยเหลือความยากลาบากในการเดินทางของชาวบ้านที่อยู่อีกฝั่งของแม่น้ำ ซึ่งในขณะนั้นต้องใช้แพไม้ไผ่ข้ามไป-มา ทำให้ ชาวบ้านโดยเฉพาะเด็ก ๆ ต้องเสียชีวิตทุกปี เวลาขนย้ายผลผลิตการเกษตร หรือคนป่วย ก็ลำบากแสนสาหัส การก่อสร้างสะพานแตปูซู ขึ้นมาโดยการร่วมแรงร่วมใจกัน จึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการต่อสู้ของชาวบ้าน ในการเอาชนะธรรมชาติและความรักสามัคคีของคนในชุมชน หลังจากนั้น นำท่านไปยัง สวนหมื่นบุบผา สวนดอกไม้เมืองหนาวในหุบเขา โครงการในพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพฯ เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม มีอากาศเย็นสบายตลอดปี จึงมีความเหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด

นำท่านไปยัง บ่อน้ำพุร้อน แช่เท้าเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า (รายการในช่วงเช้าหลังจากชม ทะเลหมอก ที่ SKYWALK @AIYERWENG (Tower scenic Sea of mist) แล้ว รายการอาจสามารถสลับกันได้เพื่อความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน บ่อปลานิล สายน้าไหล (โกหงิ่ว) เซ็ตเมนูอาหารเที่ยง จิ้มจุ่มปลานิล และ Orderf ขลุ่ยปลานิล ที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงแนะนา (Location 138/2 ตำเนาะแมเราะ อำเภอเบตง ยะลา 95110 อยู่ในหมู่บ้านสายน้าไหล)

บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ที่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย หรืออดีตกลุ่มโจรคอมมิวนิสต์มาลายา (จคม.) สร้างขึ้นเป็นฐานของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา เขต 2 เมื่อปี พ.ศ. 2519 ใช้หลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง การสร้างใช้กาลังคน 40 – 50 คน ขุดเข้าไปในภูเขา และใช้เวลาเพียง 3 เดือน จึงแล้วเสร็จ อุโมงค์มีความกว้าง 50-60 ฟุต ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร สามารถจุคนได้เกือบ 200 คน มีทางเข้าออกทั้งหมด 9 ทาง เชื่อมต่อถึงกันหมด ปัจจุบันเหลือ 6 ทาง ภายในมี ห้องนอน ห้องเก็บเสบียง มีซอกมีมุมให้เลี้ยวลัดเลาะ ตามทางเดินจะมีข้อความบ่งชี้ว่าจุดนี้คืออะไร ใช้ทำอะไร เช่น ที่นอน ที่นั่ง ที่ประชุม เป็นต้น ภายในภูเขา มีอากาศถ่ายเท และเย็นสบาย แม้ภายนอกจะร้อนมากก็ตาม ด้านบนเป็นป่ารกมีต้นไม้ใหญ่มากมายปกคลุม ยากแก่การค้นหาและถูกค้นพบโดยทหารฝ่ายรัฐบาล

ปัจจุบันได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว และจัดให้มีนิทรรศการแสดงภาพและเรื่องราวประวัติศาสตร์ รวมถึงวิถีการดำเนินชีวิตในป่า เมื่อเดินออกมาภายนอกอุโมงค์ก็จะพบทั้งป่าไม้ และลำธารที่ค่อนข้างสะอาดและสดชื่น รวมถึงต้นไทรพันปี ที่มีขนาดลำต้นสูงใหญ่มาก จนกลายเป็นจุดถ่ายรูปเช็กอินที่สำคัญของนักท่องเที่ยวก่อนเดินทางกลับ นอกจากนี้ ยังมีเห็ดและยาสมุนไพรจากป่าจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว ที่นี่เปิดให้เข้าทุกวัน เวลา 08.00-16.00น. และสามารถเข้าชมได้ตลอดทั้งปี

หลังจากนั้น

นำท่านชม สนามบินเบตง ที่ตกแต่งด้วยไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สวยเก๋ไก๋ ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ “สนามบินเบตง” หรือ “ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง” ตั้งอยู่ที่ ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยห่างจากตัวเมืองเบตงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ ลำดับที่ 29 สังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม และนับเป็นท่าอากาศยานแห่งที่ 39 ของประเทศไทย โครงการก่อสร้างสนามบินเบตง เริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง จุดประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพิ่มความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ (คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในช่วง ต้นปี 2564) หลังจากนั้น นำท่านกลับโรงแรมพักผ่อน ล้างหน้าล้างตา ใช้เวลาประมาณ 30 – 40 นาที

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านต้าเหยิน (Ta Yoen Restaurant) ร้านอาหารจีนเลื่องชื่อแห่ง อ.เบตง ตั้งอยู่บริเวณใกล้หอนาฬิกาเบตง ซึ่งถือเป็นร้านที่ต้องมาชิมต้องมาลอง ใครมาเบตงแล้วไม่แวะเข้าไปชิมอาหารที่ร้านนี้ ถือว่ามาไม่ถึงเบตง สไตล์อาหารของที่นี่เป็นร้านอาหารจีน ตัวอย่างเมนูแนะนาก็อย่างเช่น ปลาจีนนึ่งซีอิ๊ว ผัดผักน้ำ หมั่นโถวหมู สะตอผัดเผ็ดกุ้ง (สะตอ ขึ้นอยู่กับฤดูกาล) หมี่เบตงผัด กบทอด ไก่สับ (รายการอาหาร ใน Set ที่จัดไว้ อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม แต่ยังคงไว้ใน เมนูขึ้นชื่อเป็นหลัก) ส่วน อาหาร พิเศษเช่น ปลาพวงชมพู หรือ ปลากือเลาะ (กิโลกรัมละ 3,000 บาท ไม่รวมอยู่ในเซ็ตเมนู แต่ลูกค้าสามารถสั่งล่วงหน้าได้ ก่อนอย่างน้อย 3 วัน โดยเฉลี่ยน้ำหนักปลาจะอยู่ที่ 1.8-2.5 kg)

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักที่ แกรนด์แมนดาริน หรือ แกรนด์วิว แลนด์มาร์ค เบตง หรือเทียบเท่า

อิสระให้ท่านได้เดินเล่นถนนคนเดิน ไนท์บาซาเบตง ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ โรงแรม

เช้า

รับประทานอาหารเช้า เมนูติ่มซำยอดฮิต ณ ร้านเซ้งติ่มซำ ซึ่งเป็นร้านเก่าแก่ดั้งเดิม อยู่ตรงข้ามกับร้านต้าเหยิน บริเวณวงเวียนนาฬิกา ข้างๆห้างแว่นท๊อปเจริญ ร้านนี้ มีอายุมากกว่า 20 ปี เปิดตั้งแต่ 04:30-12:00 ทุกวัน ติ่มซำที่ร้านจะมีวัตถุดิบหลักที่ใช้คือ กุ้ง หมู พร้อมเพิ่มเติมเมนูใหม่ๆให้เข้ากับความต้องการลูกค้า ในแต่ละวันจะมีเมนูติ่มซำในแบบต่างๆให้ลูกค้าเลือกมากถึง 50 -60 เมนู เจ้าของร้านเล่าให้เราฟังว่า …บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเมนูไหนขายดี เพราะทุกเมนูขายดีใกล้เคียงกันหมด และนอกจากจะมีอาหารประเภทติ่มซำไว้บริการลูกค้าแล้ว ทางร้านยังมี อาหารอื่นๆ ให้เลือกด้วยเช่น ไก่สับเบตง บะกุ๊ดเต๋ ขาหมูสามรส ช่วงเช้าคนจะค่อนข้างแน่นแต่ก็ถือเป็นสีสันในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวอาจจำเป็นต้องรอโต๊ะว่างในกรณีวันที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่น และลูกค้ายังสามารถหาข้อมูลและติดตาม เพจ ของ เซ้งติ่มซำ ได้ที่ Link : https://www.facebook.com/sengtimsambetong

จากนั้น ชมสตรีทอาร์ต ที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของคนท้องถิ่นเบตงเมืองในหมอก สตรีทอาร์ตเบตง (Street Art Betong) เป็นผลงานการวาดภาพบนผนังกำแพง ใต้สะพานและตัวอาคารต่าง ๆ รอบตัวเมืองเบตง ภาพส่วนใหญ่จะบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต วัฒนธรรม และ ของขึ้นชื่อของชาวเบตง เช่น ตู้ไปรษณีย์ ไก่เบตง แมวข้างฟุตบาท โดยผลงานทั้งหมดนี้เป็นผลงานของอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร นำทีมโดยอาจารย์อามฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณะบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มุ่งเน้นเพื่อสร้างความประทับใจให้กับชาวเบตงเอง และนักท่องเที่ยว ปัจจุบันมีศิลปินท้องถิ่นยังผลิตผลงานออกมาเพิ่มเติมกระจัดกระจาย ออกไปในหลายมุมของตัวเมือง ให้ท่านได้ถ่ายภาพเพื่อเก็บเป็นความประทับใจ จากนั้นผ่านชมและแวะให้ท่านถ่ายรูป สนามกีฬากลางหุบเขา ที่เป็นศูนย์กลางคนท้องถิ่นที่มารวมตัวออกกำลังกาย ประมาณ 10-15 นาที (ถ่ายรูปจากด้านนอก)

จากนั้นเดินทางเข้าตัวเมือง ชมพิพิธภัณฑ์เบตง เรียนรู้ความเป็นมาของเมืองในหมอกแห่งนี้ เบตงเป็นภาษามลายู แปลว่าไม้ไผ่ เดิมเรียกว่าอำเภอระยม ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2441 เป็นดินแดนภายใต้การปกครองดูแลของชนชาติไทยในยุคขยายอิทธิพลและครอบครอง คณะผู้บริหารของเทศบาลอำเภอเบตงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเมืองเบตง จึงได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองเบตงขึ้นใน พ.ศ. 2548 เพื่อให้ท้องถิ่นได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของคนในพื้นที่มากขึ้น พิพิธภัณฑ์เบตง มี 3 ชั้น โดยส่วนของการจัดแสดงมี 2 ชั้น ซึ่งชั้นล่างเป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ข้าวของเครื่องใช้ในสมัยเก่า เช่น ถ้วยชาม เครื่องเคลือบ ตู้ เตียง ตะเกียงเก่า โดยนำมาจัดแสดงไว้ในตู้ไม้กระจกใส ตั้งอยู่หน้าบันไดทางขึ้น ส่วนชั้นที่ 2 มีการจัดแสดงรูปเก่า ๆ หนังสือพิมพ์ประวัติความเป็นมา โดยแขวนไว้บนฝาผนังของห้อง และมีการติดบอร์ดแสดงแหล่งข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของอำเภอเบตง นอกจากนี้ชั้นที่ 3 ยังเป็นหอคอยชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองเบตงทั้งเมือง ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ ตำบลเบตง อำเภอเบตง ยะลา 95110 โทรศัพท์ : 061 568 2179 บริหารและจัดการโดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ไม่เสียค่าเข้าชม) เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่ 09.00 น. – 16.30 น.

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง วัดพุทธาธิวาสพระอารามหลวง วัดพุทธาธิวาส เดิมชื่อวัดเบตง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ มีเนื้อที่ 23 ไร่ 3 งาน 31 ตารางวา ภายในวัดพุทธาธิวาส มีบรรยากาศร่มรื่น ทัศนียภาพงดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่น ชม พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ เป็นพระธาตุเจดีย์แบบศรีวิชัยประยุกต์ สูง 39.90 เมตร พระธาตุเจดีย์องค์ประธานอยู่ตรงกลาง มีเจดีย์บริวารอยู่โดยรอบ พื้นที่ตั้งวัดเป็นเนินเขาสูงเอียงลาดลงไปทางทิศเหนือ จัดแบ่งพื้นที่วัดออกเป็นชั้นรวม ๕ ชั้นโดยในองค์มหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มหาธาตุเจดีย์องค์นี้สร้างขึ้นจากความคิดและการดำเนินการของอดีตประธานศาลฎีกา นายสวัสดิ์ โชติพานิช เพื่อเฉลิมฉลองและถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานนาม และเสด็จทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนยอดฉัตรเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2536

นำท่านเดินทางไปชิมของหวาน เฉาก๊วยยอดฮิตเมืองเบตง ที่ทำขายมากว่า 40 ปี มีความนุ่ม หอม อร่อย ที่ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติล้วนๆ สำหรับคนใต้เฉาก๊วยเราจะเรียกกันจนติดปากว่า “วุ้นดำ” ณ ร้านเฉาก๊วยเบตง กม4 เจ้าแรกบ้านไม้ดั้งเดิม ภูมิใจนำเสนอโดยทายาทรุ่นปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ คุณหงัน สุมิตรา อนันตสิทธิกุล ซึ่งดำเนินกิจการ ต่อจากคุณพ่อวู่หมิ่น แซ่ลิว กับคุณแม่หลีซุย เอง ซึ่งเป็นต้นตำรับ เฉาก๊วยเบตง ที่พร้อมนำเสนอสู่สังคมการกิน อยู่ในรูปแบบของขนมหวานคู่บ้านคู่เมือง

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อาเภอเมืองยะลา ใช้เวลาเดินทางประมาณ หนึ่งชั่วโมงเพื่อทานอาหารกลางวัน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน เมนูสเต็ก ขึ้นชื่อของเมืองยะลา ณ ร้าน Maki Cafe คาเฟ่แห่งหนึ่งในเมืองยะลาที่มีเมนูหลากหลายให้เลือกเช่น สเต็กปลาแซลม่อล สเต็กไก่ หรือ สเต็กเนื้อ (ร้านนี้ เป็นมุสลิม) และคนพื้นที่ก็มักจะมาทานอาหารที่นี่เป็นประจำ เพราะฉะนั้นในช่วงกลางวันจะดูวุ่นวายนิดหน่อย

บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางไปขอพร หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ เกจิอาจารย์รุ่นแรกของเมืองไทย เรื่องราวประวัติของ “หลวงพ่อทวด วัดช้างให้” นั้นเป็นเรื่องราวตามตำนาน กล่าวเล่าสืบต่อกันมาบางตำนานบางตอนของ ประวัติหลวงพ่อทวด ผู้เล่าก็อาจเสริมเพิ่มเติมกันไปบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวอภินิหารต่าง ๆ แต่ก็ถือว่ามีเค้าเรื่องจริงเป็นแก่นแท้อยู่ หลวงพ่อทวด เหยียบน้ำทะเลจืด เป็นบุคคลที่มีตัวตนจริง ๆ เรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งได้รวบรวมจากหนังสืออ้างอิงหลายเล่มทั้งที่เป็นตำนานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ หนังสือ “ประวัติหลวงพ่อทวด วัดช้างไห้” และเอกสารต่าง ๆ พระเครื่องของ หลวงพ่อทวด ถึงแม้ว่าท่านไม่ได้สร้างเอง แต่ในความศักดิ์สิทธิ์นั้น คงไม่มีใครจะปฏิเสธได้ ความนิยมในวัตถุมงคลหรือ พระเครื่อง หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ นั้นถือว่าเป็นอมตะควบคู่ไปกับตำนานเล่าขานสืบต่อกันไป ซึ่งผู้สร้างตำนานแห่งความศักดิ์สิทธิ์ คือ พระอาจารย์ทิม ธมฺมธโร(พระครูวิสัยโสภณ)

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าหาดใหญ่ ช้อปปิ้ง ณ ตลาดกิมหยง สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางไปยังสนามบินหาดใหญ่

18.00 น. ถึงสนามบินหาดใหญ่

20.25 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพ โดย สายการไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 268 (กรณีเป็นสายการบิน อื่น จะ Update เที่ยวบินและ เวลาบินไว้ใน เอกสารเตรียมตัว)

22.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

***** ขอบคุณที่ใช้บริการ *****

มื้ออาหาร

มื้อเช้า

มื้อกลางวัน

มื้อเย็น

วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

โรงแรมและที่พัก

วันที่

โรงแรมและที่พัก

ระดับหรือเทียบเท่า

1

แกรนด์แมนดาริน หรือ แกรนด์วิว แลนด์มาร์ค เบตง หรือเทียบเท่า
4/5

2

แกรนด์แมนดาริน หรือ แกรนด์วิว แลนด์มาร์ค เบตง หรือเทียบเท่า
4/5

3

กรุณา กรอกข้อมูลการจอง