0
  • No products in the cart.
Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous slide
Next slide

ภูฏาน ประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลก

ชาวภูฏานทุกคนมีบ้านอยู่

ในภูฏานไม่มีใครอยู่ข้างถนน หากใครไม่มีบ้านของตัวเอง เพียงไปพบมหากษัตริย์ ก็จะได้รับที่ดินที่จะสามารถสร้างบ้านและปลูกผักเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองได้
จึงไม่แปลกใจที่ทำไมชาวภูฏานจึงขึ้นชื่อว่าประชากรมีความสุขมากเป็นดับหนึ่งของโลก ….

Read More »

Editors’ Picks

Top Reviews